2017-07-15 06:00

2017-07-15 06:00

Fusion har aldrig diskuterats i styrelserna

Åkab/Såab: Är en ägarfråga

Strategier

Angående en fusion mellan Åmåls Kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB:

Frågor har rests med anledning av argumentationen för en fusion, med tanke på ärendets art och bolagsstyrelsernas roll i den föreslagna förändringen i de kommunala aktiebolagen.

Vi vill därför klargöra att denna fråga aldrig varit föredragen – eller varit föremål för diskussion – i något av de båda styrelserummen.

Ärendet är av karaktären ”ägarfråga” och ska, om det handlar om strategier, hanteras genom ett gediget styrelsearbete. Fattade styrelsebeslut förankras hos ägarna vid lämplig stämma och blir därefter bolagets och dess styrelses offentliga hållning.

Fusionsförslaget saknar nödvändig formalia och skulle således ej ha presenterats under bolagens ”flagga”.

Michael Karlsson (M)styrelseledamot i Åkab och SåabKjell Kaså (C)styrelseledamot och vice ordförande i Åkab och Såab

Angående en fusion mellan Åmåls Kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB:

Frågor har rests med anledning av argumentationen för en fusion, med tanke på ärendets art och bolagsstyrelsernas roll i den föreslagna förändringen i de kommunala aktiebolagen.

Vi vill därför klargöra att denna fråga aldrig varit föredragen – eller varit föremål för diskussion – i något av de båda styrelserummen.

Ärendet är av karaktären ”ägarfråga” och ska, om det handlar om strategier, hanteras genom ett gediget styrelsearbete. Fattade styrelsebeslut förankras hos ägarna vid lämplig stämma och blir därefter bolagets och dess styrelses offentliga hållning.

Fusionsförslaget saknar nödvändig formalia och skulle således ej ha presenterats under bolagens ”flagga”.

Michael Karlsson (M)styrelseledamot i Åkab och SåabKjell Kaså (C)styrelseledamot och vice ordförande i Åkab och Såab

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.