2017-05-09 06:00

2017-05-09 06:00

Löjeväckande och barnslig utveckling

Litteraturhust: Alternativa bokmässor

Yttrandefrihet

Läste i PD att Litteraturhuset i Göteborg tillsammans med Författarförbundet och tidskriften Gläntan jobbar för att dra igång en alternativ bokmässa.

Anledningen sägs vara att en tidskrift man inte gillar ska få ställa ut på den nuvarande Bokmässan i år. Därmed visar man öppet sitt hat och förakt mot åsiktsfriheten och tryckfriheten. Man gillar helt enkelt inte att vissa i Sverige har andra åsikter. Och det är ju i sig inte så konstigt egentligen. Men på en mässa samlas ju alla kategorier för att lansera sina olika produkter. Åtminstone så har det då varit den meningen med att ha just en mässa.

Det är sorgligt och ett lågvattenmärke att det blivit så här i ett allt mer splittrat Sverige. Förr kunde olika företrädare för de olika åsikterna också föra en mogen, objektiv och sansad debatt med de som hade andra åsikter än de själva. Ja, det hör ju också till sakens natur att vid en debatt så debatterar man med oliktänkande, annars blir det ett ju bara ett tandlöst ryggdunkande med redan frälsta av samma tro, åskådning och uppfattning.

Så i förlängningen av denna löjeväckande och barnsliga utveckling på sandlådenivå blir det väl så att det etablerar sig en bok”mässa” för varje ny kontroversiell åsikt som dyker upp. Kyrkorna däremot verkar ha lämnat detta förstadium bakom sig och numera bara talar om ekumenik. Alltså om att ena sig under ett och samma tak inför en och samme Gud. Så kanske att också alla de olika bokmässorna i framtiden kommer fram till samma ståndpunkt och enar sig till en och samma bokmässa under ett och samma tak inför en och samma paroll: den om yttrandefrihet och tryckfrihet för alla.

Dag Blomqvist

Ånimskog

Läste i PD att Litteraturhuset i Göteborg tillsammans med Författarförbundet och tidskriften Gläntan jobbar för att dra igång en alternativ bokmässa.

Anledningen sägs vara att en tidskrift man inte gillar ska få ställa ut på den nuvarande Bokmässan i år. Därmed visar man öppet sitt hat och förakt mot åsiktsfriheten och tryckfriheten. Man gillar helt enkelt inte att vissa i Sverige har andra åsikter. Och det är ju i sig inte så konstigt egentligen. Men på en mässa samlas ju alla kategorier för att lansera sina olika produkter. Åtminstone så har det då varit den meningen med att ha just en mässa.

Det är sorgligt och ett lågvattenmärke att det blivit så här i ett allt mer splittrat Sverige. Förr kunde olika företrädare för de olika åsikterna också föra en mogen, objektiv och sansad debatt med de som hade andra åsikter än de själva. Ja, det hör ju också till sakens natur att vid en debatt så debatterar man med oliktänkande, annars blir det ett ju bara ett tandlöst ryggdunkande med redan frälsta av samma tro, åskådning och uppfattning.

Så i förlängningen av denna löjeväckande och barnsliga utveckling på sandlådenivå blir det väl så att det etablerar sig en bok”mässa” för varje ny kontroversiell åsikt som dyker upp. Kyrkorna däremot verkar ha lämnat detta förstadium bakom sig och numera bara talar om ekumenik. Alltså om att ena sig under ett och samma tak inför en och samme Gud. Så kanske att också alla de olika bokmässorna i framtiden kommer fram till samma ståndpunkt och enar sig till en och samma bokmässa under ett och samma tak inför en och samma paroll: den om yttrandefrihet och tryckfrihet för alla.

Dag Blomqvist

Ånimskog

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.