2017-04-18 09:09

2017-04-18 09:09

Ingen religion ska påtvingas någon

INSÄNDARE: Religion har i de flesta fall skapats av människor för att skaffa makt

Enskild fråga. Religionsfrihetens rättigheter och undantag finns reglerad både i vår grundlag, FN och EU, men trots det finns det anledning att fundera över hur den ska tolkas.

Regeringspartiet (S) föreslår i sin kongress att religionsundervisning ska tas bort i skolorna, vilket är ett steg i rätt riktning. Ingen religion ska offentligt påtvingas någon, framförallt inte barn.

En seriös undervisning i skolor ska endast innehålla en informativ, objektiv bild av olika religioner och filosofiska humanistiska föreningar.

Religion har i de flesta fall skapats av människor för att skaffa sig makt över utövarna genom piska och morot, (himmel och helvete).

Religionens fördelar för mänskligheten gäller under förutsättning att den hanteras inom ramarna för det som inte stör samhället. Avarter inom olika religioner borde portförbjudas i det offentliga rummet och hänvisas till enskildhetens bakgård.

De olika religionernas inblandning i historien har förorsakat mycken ond, bråd död och lidande och gör så fortfarande. De flesta muslimer är inte terrorister, men nästan alla terrorister verkar vara muslimer, vilket borde vara en varningssignal i religionsfrihetens värdegrund.

Gud, som haver barnen kär, kräver troligen inte alla dessa av mänskligheten påhittade krav på underkastelse.

Att börja morgonen med lovsången ”Din klara sol går åter upp...” eller avsluta dagen med en stilla aftonbön på kammaren räcker säkert. Då håller vi oss också garanterat inom religionsfrihetens ramar.

Människors tro och önsketänkande om ett liv efter detta, får bli en senare fråga.

Sven-Åke Runelid

Regeringspartiet (S) föreslår i sin kongress att religionsundervisning ska tas bort i skolorna, vilket är ett steg i rätt riktning. Ingen religion ska offentligt påtvingas någon, framförallt inte barn.

En seriös undervisning i skolor ska endast innehålla en informativ, objektiv bild av olika religioner och filosofiska humanistiska föreningar.

Religion har i de flesta fall skapats av människor för att skaffa sig makt över utövarna genom piska och morot, (himmel och helvete).

Religionens fördelar för mänskligheten gäller under förutsättning att den hanteras inom ramarna för det som inte stör samhället. Avarter inom olika religioner borde portförbjudas i det offentliga rummet och hänvisas till enskildhetens bakgård.

De olika religionernas inblandning i historien har förorsakat mycken ond, bråd död och lidande och gör så fortfarande. De flesta muslimer är inte terrorister, men nästan alla terrorister verkar vara muslimer, vilket borde vara en varningssignal i religionsfrihetens värdegrund.

Gud, som haver barnen kär, kräver troligen inte alla dessa av mänskligheten påhittade krav på underkastelse.

Att börja morgonen med lovsången ”Din klara sol går åter upp...” eller avsluta dagen med en stilla aftonbön på kammaren räcker säkert. Då håller vi oss också garanterat inom religionsfrihetens ramar.

Människors tro och önsketänkande om ett liv efter detta, får bli en senare fråga.

Sven-Åke Runelid

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.