2017-04-18 09:12

2017-04-18 09:12

Arbetsförmedlingen bör återvända till Dalsland

INSÄNDARE: Lokalkännedomen försvann när kontoren stängdes

Arbetsförmedlingen gjorde fel som övergav i stort sett hela Dalsland. Skyhög arbetslöshet i högkonjunktur parallellt med stor personalbrist i industrin visar behoven av att återbemanna de övergivna orterna med arbetsförmedlare.

Arbetsförmedlingen bör återöppna och bemanna kontor i Bengtsfors, Ed, Färgelanda och Mellerud. Det är tråkigt att säga ”Vad var det vi sa”, men faktum är att det är befogat.

IF Metall Norra Älvsborg levererade tung kritik när Arbetsförmedlingen i ett par steg demonterade i stort sett hela sin verksamhet i Dalsland. Kvar finns numera bara ett kontor i Åmål. Signalerna som IF Metall i dag får från näringslivet i stora delar av Dalsland är att Arbetsförmedlingen har blivit osynlig.

De är inte ute längre. De naturliga nära kontakterna och lokalkännedomen försvann med centraliseringen till Åmål. Det var lättare när det gick att ringa till en bekant person på den lokala Arbetsförmedlingen. Nu ringer många industriföretag istället till oss i IF Metall när de söker duktig personal.

Arbetsförmedling handlar alltid om kontakter mellan människor – både för dem som söker personal och för dem som söker jobb. De går inte att ersätta med enbart digitala uppkopplingar.

I Dalsland ligger arbetslösheten på 15 procent och bland ungdomar är den dubbelt så hög. Sifforna blir större och större och detta händer i högkonjunktur när andra delar av landet ser minskningar. Samtidigt har stora delar av industrin i Dalsland mycket svårt att få tag i den kompetens som behövs.

Det behövs aktiv arbetsförmedling på plats för att lösa detta. Vi vill se duktiga arbetsförmedlare som knyter kontakter och informerar företag och arbetssökande om alla de möjligheter som finns.

Därför är det nödvändigt att Arbetsförmedlingen återvänder och bemannar kontor i orter som Bengtsfors, Ed, Färgelanda och Mellerud. Detta ska helst hända fortast möjligt så att åtminstone en del av högkonjunkturen kan tas tillvara.

Kommunerna ställer antagligen gärna upp och hjälper till med att ordna lokaler.

Per Källvik

ombudsman, IF Metall Norra Älvsborg.

Arbetsförmedlingen bör återöppna och bemanna kontor i Bengtsfors, Ed, Färgelanda och Mellerud. Det är tråkigt att säga ”Vad var det vi sa”, men faktum är att det är befogat.

IF Metall Norra Älvsborg levererade tung kritik när Arbetsförmedlingen i ett par steg demonterade i stort sett hela sin verksamhet i Dalsland. Kvar finns numera bara ett kontor i Åmål. Signalerna som IF Metall i dag får från näringslivet i stora delar av Dalsland är att Arbetsförmedlingen har blivit osynlig.

De är inte ute längre. De naturliga nära kontakterna och lokalkännedomen försvann med centraliseringen till Åmål. Det var lättare när det gick att ringa till en bekant person på den lokala Arbetsförmedlingen. Nu ringer många industriföretag istället till oss i IF Metall när de söker duktig personal.

Arbetsförmedling handlar alltid om kontakter mellan människor – både för dem som söker personal och för dem som söker jobb. De går inte att ersätta med enbart digitala uppkopplingar.

I Dalsland ligger arbetslösheten på 15 procent och bland ungdomar är den dubbelt så hög. Sifforna blir större och större och detta händer i högkonjunktur när andra delar av landet ser minskningar. Samtidigt har stora delar av industrin i Dalsland mycket svårt att få tag i den kompetens som behövs.

Det behövs aktiv arbetsförmedling på plats för att lösa detta. Vi vill se duktiga arbetsförmedlare som knyter kontakter och informerar företag och arbetssökande om alla de möjligheter som finns.

Därför är det nödvändigt att Arbetsförmedlingen återvänder och bemannar kontor i orter som Bengtsfors, Ed, Färgelanda och Mellerud. Detta ska helst hända fortast möjligt så att åtminstone en del av högkonjunkturen kan tas tillvara.

Kommunerna ställer antagligen gärna upp och hjälper till med att ordna lokaler.

Per Källvik

ombudsman, IF Metall Norra Älvsborg.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.