2017-03-17 06:00

2017-03-17 15:23

Skattebetalarna stöder nog långsiktighet

Skolfrågan: Hoppas det finns ett ekonomiskt ansvar

Replik till Thomas Olson, insändare i PD 14/3 : Roligt att du svarade och redogjorde för ert ställningstagande i frågan. Jag förstår hur ni tänker, men hur era siffror kan vara de enda rätta, har jag svårt att ta in. Lika svårt som tydligen Liberalerna har för konsultens underlag.

Jag är väl medveten om att man inte kan beräkna flyktinginvandringen, men enligt UNHCR befinner sig 65 miljoner människor på flykt i världen i dag och de ser inte en minskning utan snarare en ökning. Så ställ er inte över dessa fakta med en tro på att det inte kommer fler flyktingar till Sverige och kanske till lilla Åmål.

Hur ska man dela upp att det skall vara cirka 250 elever på Södra skolan och 250 på Rösparksskolan? Var drar ni gränserna för vilka som skall gå var? För det är väl så att i stadsplaneringen står det att Åmål bör/skall växa åt norr och väster? Eller finns det en ny?

Jag tolkar er matematiska uppfattning om arbetstillfällen och bostäder som att ni lägger er platt och accepterar en minskning. Jag hade hoppats och trott att alla partier jobbade för att öka arbetstillfällen och bostäder.

Nu skall Rösparksskolan undersökas, om den skall rivas eller renoveras. Varför utreddes inte detta när det uppdagades att den inte var hälsosam? Då hade man kanske sparat in dessa dyra baracker. Skyll inte på att ni inte har makten, för ett bra förslag tror jag inte ratas av något parti i Päronsalen.

Sedan att ni inte förstår, eller inte vill förstå, ironin i baracker och privatisering, tycker jag är beklagligt, Det är ju detta med baracker som jag reagerar på. De verkar dyra nu när ni diskuterar, men om man gör en felberäkning om hur många elever det måste finnas plats för i skolan, då är de tydligen enormt billiga. Eller är det nya friskolor ni vill stöta till med?

Angående Kristinebergskolan: Norrtullskolan hade lektioner runt om i stort sett hela kommunen för ett troligt matematiskt fel. En liknande diskussion som i dag blossade upp om en ny högstadieskola, bygga eller inte.

Hade inte flytten av tjänstemän varit en bra och vettig lösning för kommunen, tror jag inte det hade blivit en ny skola. Men underlaget som Kristinebergsskolan byggdes efter går i vilket fall inte att försvara.

Vad man som skattebetalare blir trött på är, att Åmål alltid, i stort sett vad kommunen än har byggt, har prutat och dragit ned. Det gäller både anläggningar och offentliga lokaler. Sedan skall vi betala dyra, extra kostnader för lokalerna, nya tillbyggen eller leva och verka i för små kostymer. Detta ligger till grund för mitt misstroende för er matematik.

Jag anklagar inte bara er liberaler. Alla partier bör kanske ta sig an denna fråga med större ansvar. Nu råkade det bli så att ni opponerade er mot en stor skola i PD, vilket är bra i ett demokratiskt Sverige.

Självklart skall man bygga så billigt det går, men det får inte bli en valfråga, vilket jag tycker lyser igenom i den här sakfrågan.

Jag hoppas det finns ett ekonomiskt ansvar för beslutet även om tio år och framåt, inte enbart under dagens politikers mandatperiod.

Detta handlar om våra barn och om kommande generationer, inte om politiska partiprogram eller monumentbyggen över politiker. Skattebetalarna stöder nog en långsiktigt, hållbar kostnadseffektiv skola vad det än blir – en eller fler.

Politisk matematik?!

Replik till Thomas Olson, insändare i PD 14/3 : Roligt att du svarade och redogjorde för ert ställningstagande i frågan. Jag förstår hur ni tänker, men hur era siffror kan vara de enda rätta, har jag svårt att ta in. Lika svårt som tydligen Liberalerna har för konsultens underlag.

Jag är väl medveten om att man inte kan beräkna flyktinginvandringen, men enligt UNHCR befinner sig 65 miljoner människor på flykt i världen i dag och de ser inte en minskning utan snarare en ökning. Så ställ er inte över dessa fakta med en tro på att det inte kommer fler flyktingar till Sverige och kanske till lilla Åmål.

Hur ska man dela upp att det skall vara cirka 250 elever på Södra skolan och 250 på Rösparksskolan? Var drar ni gränserna för vilka som skall gå var? För det är väl så att i stadsplaneringen står det att Åmål bör/skall växa åt norr och väster? Eller finns det en ny?

Jag tolkar er matematiska uppfattning om arbetstillfällen och bostäder som att ni lägger er platt och accepterar en minskning. Jag hade hoppats och trott att alla partier jobbade för att öka arbetstillfällen och bostäder.

Nu skall Rösparksskolan undersökas, om den skall rivas eller renoveras. Varför utreddes inte detta när det uppdagades att den inte var hälsosam? Då hade man kanske sparat in dessa dyra baracker. Skyll inte på att ni inte har makten, för ett bra förslag tror jag inte ratas av något parti i Päronsalen.

Sedan att ni inte förstår, eller inte vill förstå, ironin i baracker och privatisering, tycker jag är beklagligt, Det är ju detta med baracker som jag reagerar på. De verkar dyra nu när ni diskuterar, men om man gör en felberäkning om hur många elever det måste finnas plats för i skolan, då är de tydligen enormt billiga. Eller är det nya friskolor ni vill stöta till med?

Angående Kristinebergskolan: Norrtullskolan hade lektioner runt om i stort sett hela kommunen för ett troligt matematiskt fel. En liknande diskussion som i dag blossade upp om en ny högstadieskola, bygga eller inte.

Hade inte flytten av tjänstemän varit en bra och vettig lösning för kommunen, tror jag inte det hade blivit en ny skola. Men underlaget som Kristinebergsskolan byggdes efter går i vilket fall inte att försvara.

Vad man som skattebetalare blir trött på är, att Åmål alltid, i stort sett vad kommunen än har byggt, har prutat och dragit ned. Det gäller både anläggningar och offentliga lokaler. Sedan skall vi betala dyra, extra kostnader för lokalerna, nya tillbyggen eller leva och verka i för små kostymer. Detta ligger till grund för mitt misstroende för er matematik.

Jag anklagar inte bara er liberaler. Alla partier bör kanske ta sig an denna fråga med större ansvar. Nu råkade det bli så att ni opponerade er mot en stor skola i PD, vilket är bra i ett demokratiskt Sverige.

Självklart skall man bygga så billigt det går, men det får inte bli en valfråga, vilket jag tycker lyser igenom i den här sakfrågan.

Jag hoppas det finns ett ekonomiskt ansvar för beslutet även om tio år och framåt, inte enbart under dagens politikers mandatperiod.

Detta handlar om våra barn och om kommande generationer, inte om politiska partiprogram eller monumentbyggen över politiker. Skattebetalarna stöder nog en långsiktigt, hållbar kostnadseffektiv skola vad det än blir – en eller fler.

Politisk matematik?!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.