2016-10-13 09:03

2016-10-13 09:03

Gravida är inga vinstmaskiner

INSÄNDARE: Barnmorskor varnar för allvarliga risker

Avveckling

Vi har en mödrahälsovård i världsklass. Personalen är duktig och kunnig, säkerheten hög och kvinnorna som tar del av den är nästan till hundra procent nöjda. Men nu riskerar allting att raseras. Den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen vill nämligen göra ett marknadsexperiment av mödrahälsovården. De vill göra det trots att såväl barnmorskor, läkare och annan vårdpersonal, liksom tjänstemännen i regionen, varnar för allvarliga risker, inte minst vad gäller patientsäkerheten.

Varför vill ni i den moderatledda majoriteten slå sönder en väl fungerande vård? Vore det inte bättre om ni la kraft och pengar på att rädda den vård som inte fungerar; där köerna växer, tillgängligheten försämras och på den utarbetade personalen?

Regionpolitiker är valda för att använda skattepengar klokt och ge invånare en god, rättvis och jämlik vård. Att lägga pengar och resurser på vanskliga ideologiska experiment, där skattepengar går till vinster i välfärden, är inte att ta det ansvaret. Den svenska välfärden ska utvecklas – inte avvecklas. Och gravida kvinnor och ofödda barn ska inte göras till vinstmaskiner på en vårdmarknad!

Ewa Arvidsson (S)

regionfullmäktigeledamot, Åmål

Michael Melby (S)

regionfullmäktigeledamot, Mellerud

Vi har en mödrahälsovård i världsklass. Personalen är duktig och kunnig, säkerheten hög och kvinnorna som tar del av den är nästan till hundra procent nöjda. Men nu riskerar allting att raseras. Den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen vill nämligen göra ett marknadsexperiment av mödrahälsovården. De vill göra det trots att såväl barnmorskor, läkare och annan vårdpersonal, liksom tjänstemännen i regionen, varnar för allvarliga risker, inte minst vad gäller patientsäkerheten.

Varför vill ni i den moderatledda majoriteten slå sönder en väl fungerande vård? Vore det inte bättre om ni la kraft och pengar på att rädda den vård som inte fungerar; där köerna växer, tillgängligheten försämras och på den utarbetade personalen?

Regionpolitiker är valda för att använda skattepengar klokt och ge invånare en god, rättvis och jämlik vård. Att lägga pengar och resurser på vanskliga ideologiska experiment, där skattepengar går till vinster i välfärden, är inte att ta det ansvaret. Den svenska välfärden ska utvecklas – inte avvecklas. Och gravida kvinnor och ofödda barn ska inte göras till vinstmaskiner på en vårdmarknad!

Ewa Arvidsson (S)

regionfullmäktigeledamot, Åmål

Michael Melby (S)

regionfullmäktigeledamot, Mellerud

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.