2016-10-10 09:58

2016-10-10 09:58

Nu hoppas jag på en äldreombudsman

Positivt: Ny utredning ska göras

Ickeliberalt

Enligt pensionsmyndigheten är det 115 000 personer som idag saknar bostadstillägg, fast de har rätt till det. Med ett försök till omräkning så innebär detta cirka 200 personer i Åmål. Varför är då så många äldre så mycket fattigare än de skulle kunna vara? Ja, är man allt äldre och anhöriga blir färre så kanske man inte har någon som hjälper till med kopior av deklaration, hyresavi och banktillgodohavanden, vilket krävs att det bifogas ansökan.

Många äldre kan idag inte ens byta bostad för det krävs dator och inloggning för att ställa sig i bostadskö. För Liberalerna är en god vård och äldreomsorg en rättighet och självbestämmande är självklart, men detta gäller dessvärre inte för alla. Jag lämnade i fjol höstas ett medborgarförslag till fullmäktige om att Åmål behöver en äldreombudsman. Medborgarförslaget är i andra kommuner i Sverige en motion från Liberalerna.

Vi behöver en äldreombudsman så att de äldre i Åmål får en företrädare som kan stärka de äldres självbestämmande. Det är viktigt att äldreombudsmannen ges en stark och fristående ställning. Äldre och sjuka som inte är nöjda kan ju överklaga biståndsbeslut, tillskriva både patientnämnd och Ivo (Institutionen för vård och omsorg), men vem hjälper dem om de inte orkar själva?

En enig vård- och omsorgsnämnd tycker att ingen äldreombudsman behövs i Åmål för de tycker att behoven redan ”tillgodoses genom de insatser som redan görs”.

Visst är det så att i nämndens ansvar ingår bland annat att hjälpa till med överklaganden men hur fungerar detta i praktiken? Vem/vilka gör detta? Och hur är det i fall där folk hamnat i kläm mellan regionen och kommunen? Ja, är man psykiskt funktionsnedsatt så får man hjälp av ett personligt ombud och så finns ju gode män. Jag tycker dock det är synnerligen icke-liberalt och mycket kränkande att folk som då behöver hjälp med en del praktiska göromål ska behöva omyndigförklara sig för att få hjälp att få ta del av sina rättigheter.

I mars återremitterade föredömligt kommunfullmäktige mitt medborgarförslag för ny utredning. Vid förra onsdagens fullmäktige så avslogs ju ändå mitt medborgarförslag. Dock har det öppnats ett separat ärende där kommunchefen får i uppdrag att utreda behov av äldreombudsman med ekonomiska förutsättningar, arbetsbeskrivning med mera. Det borde ha gjorts under återremissen!

Denna utredning ska redovisas senast i april 2017. Då hoppas jag äntligen att det kan bli ett positivt beslut. Många i Åmål behöver en äldreombudsman.

Lisbeth Vestlund (L)

Enligt pensionsmyndigheten är det 115 000 personer som idag saknar bostadstillägg, fast de har rätt till det. Med ett försök till omräkning så innebär detta cirka 200 personer i Åmål. Varför är då så många äldre så mycket fattigare än de skulle kunna vara? Ja, är man allt äldre och anhöriga blir färre så kanske man inte har någon som hjälper till med kopior av deklaration, hyresavi och banktillgodohavanden, vilket krävs att det bifogas ansökan.

Många äldre kan idag inte ens byta bostad för det krävs dator och inloggning för att ställa sig i bostadskö. För Liberalerna är en god vård och äldreomsorg en rättighet och självbestämmande är självklart, men detta gäller dessvärre inte för alla. Jag lämnade i fjol höstas ett medborgarförslag till fullmäktige om att Åmål behöver en äldreombudsman. Medborgarförslaget är i andra kommuner i Sverige en motion från Liberalerna.

Vi behöver en äldreombudsman så att de äldre i Åmål får en företrädare som kan stärka de äldres självbestämmande. Det är viktigt att äldreombudsmannen ges en stark och fristående ställning. Äldre och sjuka som inte är nöjda kan ju överklaga biståndsbeslut, tillskriva både patientnämnd och Ivo (Institutionen för vård och omsorg), men vem hjälper dem om de inte orkar själva?

En enig vård- och omsorgsnämnd tycker att ingen äldreombudsman behövs i Åmål för de tycker att behoven redan ”tillgodoses genom de insatser som redan görs”.

Visst är det så att i nämndens ansvar ingår bland annat att hjälpa till med överklaganden men hur fungerar detta i praktiken? Vem/vilka gör detta? Och hur är det i fall där folk hamnat i kläm mellan regionen och kommunen? Ja, är man psykiskt funktionsnedsatt så får man hjälp av ett personligt ombud och så finns ju gode män. Jag tycker dock det är synnerligen icke-liberalt och mycket kränkande att folk som då behöver hjälp med en del praktiska göromål ska behöva omyndigförklara sig för att få hjälp att få ta del av sina rättigheter.

I mars återremitterade föredömligt kommunfullmäktige mitt medborgarförslag för ny utredning. Vid förra onsdagens fullmäktige så avslogs ju ändå mitt medborgarförslag. Dock har det öppnats ett separat ärende där kommunchefen får i uppdrag att utreda behov av äldreombudsman med ekonomiska förutsättningar, arbetsbeskrivning med mera. Det borde ha gjorts under återremissen!

Denna utredning ska redovisas senast i april 2017. Då hoppas jag äntligen att det kan bli ett positivt beslut. Många i Åmål behöver en äldreombudsman.

Lisbeth Vestlund (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.