2016-10-08 16:53

2016-10-08 16:53

Vem bär ansvaret för klimathotet?

INSÄNDARE: Naturkatastrofer kommer att inträffa i områden där vi bor

Att vara en förutseende och ansvarstagande beslutsfattare är i många fall oerhört svårt. Svårast är det när de ekonomiska resurserna inte räcker till det som anses nödvändigt att göra.

Det samarbete som skapats genom EU, där vi är med och betalar ett stort bidrag varje år, måste utnyttjas för att få till stånd stora nationella satsningar. De nät som olika samhällsskikt skapar för att driva stora projekt till slutmålet är en nödvändighet och av stort värde för de enskilda människorna.

Ett sådant stort projekt för oss i denna del av Sverige är att behärska innanhavet Vänerns vattennivå. Någon kommun som tar forskarrapporter på allvar har redan i förebyggande syfte börjat bygga fördämningar, murar och slussportar för att stoppa Vänern vid högvatten att flöda in och dränka viktiga delar av kommunen. De flesta kommuner runt Vänern inser det omöjliga att ingärda alla tänkbara översvämningsbara områden.

Det här är ett projekt för EU och staten. Det är de som med sina resurser kan lösa den ekonomiska frågan.

Det var många i staden York i norra England som trodde att översvämningar och naturkatastrofer var rena fantasier och inte kunde hända. Men det hände. Köpenhamn fick under en kväll 150 millimeter regn med översvämmade järnvägslinjer och gatunät och ett kollapsat kloaksystem som följd.

Det finns många ännu större katastrofer där extremväder varit inblandat.

Problemet med Vänern som måste få en snar lösning är att det saknas en bra och hållbar lösning på hur vattennivåerna skall regleras. Det går vid ett extremväder inte att snabbt nog tappa vattnet till en normal nivå.

Ett skräckscenario är att Göteborgs innerstad sköljs över med bråte och lervälling. Götaälvbron blir oanvändbar. Järnvägsstationen och kommunikationerna blir utslagna. Uppströms Göta älv har älvbankar och stora delar av samhällen rasat ut i älven. Slussen, liksom broar och vägar i Lilla Edet blir igenproppade. Ett antal människor saknas och förödelsen är enorm. Detta är ett scenario som tyvärr är helt tänkbart i västra Sverige och på liknande sätt i andra delar av Europa.

Vad är det som gör att Västsverige med Göteborg som huvudort har anledning att vara mer oroat än övriga delar av landet? Det geografiska läget på norra halvklotet innebär att lågtrycken från havet går upp över Vänerområdet där nederbörd faller ut. Om och när ett extremväder kommer in över Vänerns stora vattenområde blir det bekymmer. Vänerns nivå steg med 150 centimeter år 2000–2001 med stora problem som följd. Skulle vattennivån stiga ytterligare 100 centimeter, vore katastrofen ett faktum.

Den pågående, snabba höjningen av medeltemperaturen av jordens atmosfär kommer att kraftigt påskynda processen med fler extrema vädertyper.

För framtiden krävs ett system som möjliggör att en översvämning med katastrofala följder kan förhindras. Man måste få en realistisk och ekonomiskt genomförbar konstruktion som på mycket kort tid kan justera Vänerns vattenmängd. Helt klart är att det gamla avtappningssystemet med den klimatutveckling som klimatexperterna förutspår inte kommer att fungera.

Det finns bara en vettig lösning på problemet hur man bemästrar Vänerns vattennivå: att bygga en ny kanal mellan Vänersborg och Uddevalla. Man bör snarast tillsätta en snabbutredning om projektering av en ny kanal.

Sverige bör och kan utveckla sitt sätt att möta framtida väderleksförhållanden och även ta hänsyn till transportsystem mot ett bra miljöval där stora och tunga transporter färdas på bästa och mest miljövänligae sätt. En ny kanal mellan Uddevalla och Vänersborg ger förutom ökad regleringskapacitet, med möjlighet att undvika en miljö- och naturkatastrof längs Göta älvs stränder, även en ökad kapacitet för sjöfarten till och från Vänernområdet.

Denna kanal framstår som den bästa och enda hållbara lösningen på problemet med att behärska Vänerns vattenmängd, som i framtiden också kan bli en viktig handelsvara.

Ingvar Sjöholm

Åmål

Det samarbete som skapats genom EU, där vi är med och betalar ett stort bidrag varje år, måste utnyttjas för att få till stånd stora nationella satsningar. De nät som olika samhällsskikt skapar för att driva stora projekt till slutmålet är en nödvändighet och av stort värde för de enskilda människorna.

Ett sådant stort projekt för oss i denna del av Sverige är att behärska innanhavet Vänerns vattennivå. Någon kommun som tar forskarrapporter på allvar har redan i förebyggande syfte börjat bygga fördämningar, murar och slussportar för att stoppa Vänern vid högvatten att flöda in och dränka viktiga delar av kommunen. De flesta kommuner runt Vänern inser det omöjliga att ingärda alla tänkbara översvämningsbara områden.

Det här är ett projekt för EU och staten. Det är de som med sina resurser kan lösa den ekonomiska frågan.

Det var många i staden York i norra England som trodde att översvämningar och naturkatastrofer var rena fantasier och inte kunde hända. Men det hände. Köpenhamn fick under en kväll 150 millimeter regn med översvämmade järnvägslinjer och gatunät och ett kollapsat kloaksystem som följd.

Det finns många ännu större katastrofer där extremväder varit inblandat.

Problemet med Vänern som måste få en snar lösning är att det saknas en bra och hållbar lösning på hur vattennivåerna skall regleras. Det går vid ett extremväder inte att snabbt nog tappa vattnet till en normal nivå.

Ett skräckscenario är att Göteborgs innerstad sköljs över med bråte och lervälling. Götaälvbron blir oanvändbar. Järnvägsstationen och kommunikationerna blir utslagna. Uppströms Göta älv har älvbankar och stora delar av samhällen rasat ut i älven. Slussen, liksom broar och vägar i Lilla Edet blir igenproppade. Ett antal människor saknas och förödelsen är enorm. Detta är ett scenario som tyvärr är helt tänkbart i västra Sverige och på liknande sätt i andra delar av Europa.

Vad är det som gör att Västsverige med Göteborg som huvudort har anledning att vara mer oroat än övriga delar av landet? Det geografiska läget på norra halvklotet innebär att lågtrycken från havet går upp över Vänerområdet där nederbörd faller ut. Om och när ett extremväder kommer in över Vänerns stora vattenområde blir det bekymmer. Vänerns nivå steg med 150 centimeter år 2000–2001 med stora problem som följd. Skulle vattennivån stiga ytterligare 100 centimeter, vore katastrofen ett faktum.

Den pågående, snabba höjningen av medeltemperaturen av jordens atmosfär kommer att kraftigt påskynda processen med fler extrema vädertyper.

För framtiden krävs ett system som möjliggör att en översvämning med katastrofala följder kan förhindras. Man måste få en realistisk och ekonomiskt genomförbar konstruktion som på mycket kort tid kan justera Vänerns vattenmängd. Helt klart är att det gamla avtappningssystemet med den klimatutveckling som klimatexperterna förutspår inte kommer att fungera.

Det finns bara en vettig lösning på problemet hur man bemästrar Vänerns vattennivå: att bygga en ny kanal mellan Vänersborg och Uddevalla. Man bör snarast tillsätta en snabbutredning om projektering av en ny kanal.

Sverige bör och kan utveckla sitt sätt att möta framtida väderleksförhållanden och även ta hänsyn till transportsystem mot ett bra miljöval där stora och tunga transporter färdas på bästa och mest miljövänligae sätt. En ny kanal mellan Uddevalla och Vänersborg ger förutom ökad regleringskapacitet, med möjlighet att undvika en miljö- och naturkatastrof längs Göta älvs stränder, även en ökad kapacitet för sjöfarten till och från Vänernområdet.

Denna kanal framstår som den bästa och enda hållbara lösningen på problemet med att behärska Vänerns vattenmängd, som i framtiden också kan bli en viktig handelsvara.

Ingvar Sjöholm

Åmål

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.