2016-10-03 12:42

2016-10-03 12:42

Dimridå i kommunfullmäktige

Bidrag: Spenderbyxorna kommer att bli slitna

Flyktingmottagning

Åmåls kommun har år 2015 fått statligt bidrag med omkring 30 miljoner kronor för att täcka kostnader för flyktingmottagning. I debatt vid senaste kommunfullmäktige hävdade jag att bidraget skulle bokföras samma period som kostnader uppstod. Det vill säga en betydande del borde flyttas till 2016 när kostnader har uppkommit på många ställen i den kommunala ekonomin.

I genmäle höll kommunalrådet med mig men framförde att tyvärr var detta inte tillåtet enligt kommunala redovisningsregler.

En dimridå för att använda bidraget till att slippa redovisa ett betydande underskott i årsredovisningen?

Rådet för kommunal redovisning skriver i ett yttrande: ”det är rimligt att det aktuella bidraget kan periodiseras mellan 2015 och 2016”.

Just vad jag förespråkade och kommunalrådet påstod vara otillåtet.

Pudels kärna är trots allt att 2015 förbrukades hela bidraget så att i fortsättningen får kommunen själv bära kostnaderna. Spenderbyxorna kommer att krympa och bli slitna.

Håkan Sandberg (L)

Åmåls kommun har år 2015 fått statligt bidrag med omkring 30 miljoner kronor för att täcka kostnader för flyktingmottagning. I debatt vid senaste kommunfullmäktige hävdade jag att bidraget skulle bokföras samma period som kostnader uppstod. Det vill säga en betydande del borde flyttas till 2016 när kostnader har uppkommit på många ställen i den kommunala ekonomin.

I genmäle höll kommunalrådet med mig men framförde att tyvärr var detta inte tillåtet enligt kommunala redovisningsregler.

En dimridå för att använda bidraget till att slippa redovisa ett betydande underskott i årsredovisningen?

Rådet för kommunal redovisning skriver i ett yttrande: ”det är rimligt att det aktuella bidraget kan periodiseras mellan 2015 och 2016”.

Just vad jag förespråkade och kommunalrådet påstod vara otillåtet.

Pudels kärna är trots allt att 2015 förbrukades hela bidraget så att i fortsättningen får kommunen själv bära kostnaderna. Spenderbyxorna kommer att krympa och bli slitna.

Håkan Sandberg (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.