2016-10-01 06:00

2016-10-01 06:00

Varför ställer LO arbetare mot arbetare?

Arbetsmarknad: Orättvist och diskriminerande

Svar

Svar på LO-fackens insändare i PD den 29/9:

Jag ser helst att LO håller sig till sakfrågan och inte svävar bort med debatten på oseriösa och ogrundade antydningar i sitt fula hat mot de företag som faktiskt föder dem.

För regeringens proposition 2015/16:195, sid 35, skriver:En upphandlande myndighet får för en upphandling: 1. reservera deltagandet för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden”.

Och vidare: ”En förutsättning för att en leverantör ska få delta i en upphandling enligt första stycket är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.”

Vidare skriver man på sidan 456: ”Reglerna har utvidgats genom att den nya regleringen tar sikte inte enbart på personer med funktionsnedsättning utan också innehåller begreppet missgynnade personer. I reglerna framhålls även att den verksamhet som leverantörerna bedriver ska syfta till social och yrkesmässig integration. Det tidigare kravet att majoriteten av de berörda arbetstagarna inte kan utöva yrkesverksamhet på normala villkor har i de nya direktiven minskats till att omfatta 30 procent av arbetstagarna.”

Och på sidan 457: ”Enligt skälen kan skyddade verkstäder och andra sociala företag vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättningar och missgynnade personer spela en väsentlig roll i detta sammanhang. Missgynnade personer exemplifieras i skälen med arbetslösa, missgynnade minoriteter och på annat sätt marginaliserade grupper av personer.”

Därmed vill ”Socialdemokraterna använda lagen om offentlig upphandling som arena för att experimentera med en utdaterad och obsolet ams-politik. Våra offentliga myndigheter representerar skattebetalarna och ska tillvarata deras intressen genom att förhålla sig till pris och kvalitet, ingenting annat”, enligt SD:s ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt.

Det är därför som SD säger nej till förslaget. Det är orättvist, diskriminerande och djupt kränkande mot de svenska arbetarna.

Dag Blomqvist

gruppledare för SD:s arbetsgrupp i Åmål

Svar på LO-fackens insändare i PD den 29/9:

Jag ser helst att LO håller sig till sakfrågan och inte svävar bort med debatten på oseriösa och ogrundade antydningar i sitt fula hat mot de företag som faktiskt föder dem.

För regeringens proposition 2015/16:195, sid 35, skriver:En upphandlande myndighet får för en upphandling: 1. reservera deltagandet för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden”.

Och vidare: ”En förutsättning för att en leverantör ska få delta i en upphandling enligt första stycket är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.”

Vidare skriver man på sidan 456: ”Reglerna har utvidgats genom att den nya regleringen tar sikte inte enbart på personer med funktionsnedsättning utan också innehåller begreppet missgynnade personer. I reglerna framhålls även att den verksamhet som leverantörerna bedriver ska syfta till social och yrkesmässig integration. Det tidigare kravet att majoriteten av de berörda arbetstagarna inte kan utöva yrkesverksamhet på normala villkor har i de nya direktiven minskats till att omfatta 30 procent av arbetstagarna.”

Och på sidan 457: ”Enligt skälen kan skyddade verkstäder och andra sociala företag vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättningar och missgynnade personer spela en väsentlig roll i detta sammanhang. Missgynnade personer exemplifieras i skälen med arbetslösa, missgynnade minoriteter och på annat sätt marginaliserade grupper av personer.”

Därmed vill ”Socialdemokraterna använda lagen om offentlig upphandling som arena för att experimentera med en utdaterad och obsolet ams-politik. Våra offentliga myndigheter representerar skattebetalarna och ska tillvarata deras intressen genom att förhålla sig till pris och kvalitet, ingenting annat”, enligt SD:s ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt.

Det är därför som SD säger nej till förslaget. Det är orättvist, diskriminerande och djupt kränkande mot de svenska arbetarna.

Dag Blomqvist

gruppledare för SD:s arbetsgrupp i Åmål

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.