2016-09-23 22:21

2016-09-23 22:21

SD är ett arbetarvänligt parti

ÅMÅL GRUPPLEDARE FÖR SVERIGEDEMOKRATERNAS ARBETSGRUPP I ÅMÅL: Delar av regeringens förlag är direkt skadliga

Svar. Replik på ”SD är ett arbetarfientligt parti” införd i PD den 20 september.

LO-facken i Dalsland skrev i en insändare att ”SD är ett arbetarfientligt parti” men inget är mera felaktigt.

Problemet är att det finns många andra delar av regeringens förslag som är mindre bra, och som Sverigedemokraterna anser är direkt skadliga för Sverige och svenska arbetare. Därför säger SD absolut nej till det förslaget.

I förslaget har regeringen bland annat valt att öppna för möjligheten att den upphandlande myndigheten ska kunna ställa krav på den demografiska sammansättningen hos leverantörens arbetskraft. Man talar om ”missgynnade personer” men definierar inte vilka dessa är. I samma andetag talar man om ”yrkesmässig integration”, vilket kanske insinuerar en ambition om att den upphandlande myndigheten ska ha möjlighet att ställa krav på att en viss andel av leverantörens arbetskraft har någon typ av utländsk bakgrund.

Ett annat problem som vi ser är att så kallad ”utstationerad arbetskraft” undantas från de nya regelverken i förslaget. Regeringen vill alltså ställa högre krav på ett företag som anlitar svensk arbetskraft jämfört med ett som anlitar utländsk. Detta skapar naturligtvis incitament för företagen att rekrytera just utstationerad arbetskraft, eftersom det ger en konkurrensfördel. En sådan ordning är ingenting mindre än regelrätt diskriminering av svenska löntagare.

Socialdemokraternas förslag innebär alltså att till exempel en byggfirma inte kan få ett kontrakt från en kommun om företaget inte har en viss del utlandsfödda anställda. Tänk dig att Åmåls kommun skall bygga lägenheter. Kommunen begär in anbud från byggföretag på orten. Inga företag har den andelen utlandsfödda som krävs i Socialdemokraternas förslag. Inget av företagen får därför lov att vara med i upphandlingen.

Problemet kan lösas genom att byggföretaget säger upp några svenska arbetare och istället anställer utlandsfödda. Helt plötsligt får de vara med i upphandlingen. Men kan man säga upp folk hur som helst med las? Klarar en liten byggfirma att anställa ett antal arbetare till bara för att komma upp i nivån som krävs? Klarar en stor firma att göra sig av med så många anställda så de kan anställa nya outbildade arbetare för att kunna få vara med i upphandlingen. Kan man anställa nya utan att erbjuda dem som fått sluta tjänsten först? Är det socialdemokratisk rättvisa och arbetarvänlighet?

Sverigedemokraterna värnar alltså om Sverige och de svenska arbetarna.

Dag Blomqvist

LO-facken i Dalsland skrev i en insändare att ”SD är ett arbetarfientligt parti” men inget är mera felaktigt.

Problemet är att det finns många andra delar av regeringens förslag som är mindre bra, och som Sverigedemokraterna anser är direkt skadliga för Sverige och svenska arbetare. Därför säger SD absolut nej till det förslaget.

I förslaget har regeringen bland annat valt att öppna för möjligheten att den upphandlande myndigheten ska kunna ställa krav på den demografiska sammansättningen hos leverantörens arbetskraft. Man talar om ”missgynnade personer” men definierar inte vilka dessa är. I samma andetag talar man om ”yrkesmässig integration”, vilket kanske insinuerar en ambition om att den upphandlande myndigheten ska ha möjlighet att ställa krav på att en viss andel av leverantörens arbetskraft har någon typ av utländsk bakgrund.

Ett annat problem som vi ser är att så kallad ”utstationerad arbetskraft” undantas från de nya regelverken i förslaget. Regeringen vill alltså ställa högre krav på ett företag som anlitar svensk arbetskraft jämfört med ett som anlitar utländsk. Detta skapar naturligtvis incitament för företagen att rekrytera just utstationerad arbetskraft, eftersom det ger en konkurrensfördel. En sådan ordning är ingenting mindre än regelrätt diskriminering av svenska löntagare.

Socialdemokraternas förslag innebär alltså att till exempel en byggfirma inte kan få ett kontrakt från en kommun om företaget inte har en viss del utlandsfödda anställda. Tänk dig att Åmåls kommun skall bygga lägenheter. Kommunen begär in anbud från byggföretag på orten. Inga företag har den andelen utlandsfödda som krävs i Socialdemokraternas förslag. Inget av företagen får därför lov att vara med i upphandlingen.

Problemet kan lösas genom att byggföretaget säger upp några svenska arbetare och istället anställer utlandsfödda. Helt plötsligt får de vara med i upphandlingen. Men kan man säga upp folk hur som helst med las? Klarar en liten byggfirma att anställa ett antal arbetare till bara för att komma upp i nivån som krävs? Klarar en stor firma att göra sig av med så många anställda så de kan anställa nya outbildade arbetare för att kunna få vara med i upphandlingen. Kan man anställa nya utan att erbjuda dem som fått sluta tjänsten först? Är det socialdemokratisk rättvisa och arbetarvänlighet?

Sverigedemokraterna värnar alltså om Sverige och de svenska arbetarna.

Dag Blomqvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.