2016-08-10 06:00

2016-08-10 09:56

Frågan om Plantaget kanske hör hemma i Säffle?

PLANTAGET: Kommunfullmäktige har en oklar roll

Frågan om Plantagets framtid skall snart avgöras i Åmåls kommunfullmäktige? Kanske är det inte alldeles enkelt.

Efter att nämnd och förvaltning gjorts gemensam för Säffle och Åmål är det Säffle kommun som är huvudman för teknik och fritidsverksamhet, bland annat parker. Verksamheten bedrivs med bidrag från de båda kommunerna men i Säffles regi. I nämnden är det enligt avtal en minoritet som kommer från Åmål. Kommunfullmäktige i Åmål har en oklar roll ibland annat parker och annan infrastruktur, när ansvaret för verksamhet och budget inte längre finns kvar i kommunen. Frågan om Plantaget hör kanske hemma där verksamhet och budget finns.

Till tillväxtutskottet, som hör till kommunstyrelsen i Åmål, kom ett förslag om framtida utformning av Plantaget. I det slutna rummet beslöts att slottspark skulle bli den nya profilen och kommunstyrelsen informerades pliktskyldigast innan spaden skulle sättas i marken.

Riktigt så enkelt var det nu inte eftersom Plantaget är ett fast fornminne som kräver särskilda tillstånd innan grävning får ske. Dessutom blev det en reaktion från många medborgare, dels över beslutssättet, dels över att historisk anknytning saknades. Den aktiva stadsparken skulle ersättas av viloplatser i bersåer, för skulpturen Vattenlek fanns inget utrymme utan den skulle ersättas av en Vänersten.

Från ett antal medborgare föreslogs en stadspark med plats för många aktiviteter och med ett väderskydd som anknöt till Rådstugan som under flera hundra år fanns i centrum på den nuvarande parken – från början handelsplats innanför tullarna när Åmål blev stad på 1600-talet.

Genom medborgarförslaget har de styrande påverkats att behålla Vattenlek i Plantaget, dock på en mer undanskymd plats. Efter att kommunen köpt restaurangen Seaside och satsar på området vid Gamla kyrkan borde Vänerstenen placeras i det området med närmare anknytning till Vänern.

Vad kommer att styra kommunfullmäktiges beslut: att sätta fokus på stadens historia, att skapa en aktiv arena i stadens centrum, eller toppstyrning och prestige?

Formellt bör kommunfullmäktiges synpunkter överlämnas till Säffle kommun – teknik- och fritidsnämnden för beslut och verkställighet.

Tilläggas bör att jag inte är talesman för partiet i denna fråga.

Håkan Sandberg (L)

Efter att nämnd och förvaltning gjorts gemensam för Säffle och Åmål är det Säffle kommun som är huvudman för teknik och fritidsverksamhet, bland annat parker. Verksamheten bedrivs med bidrag från de båda kommunerna men i Säffles regi. I nämnden är det enligt avtal en minoritet som kommer från Åmål. Kommunfullmäktige i Åmål har en oklar roll ibland annat parker och annan infrastruktur, när ansvaret för verksamhet och budget inte längre finns kvar i kommunen. Frågan om Plantaget hör kanske hemma där verksamhet och budget finns.

Till tillväxtutskottet, som hör till kommunstyrelsen i Åmål, kom ett förslag om framtida utformning av Plantaget. I det slutna rummet beslöts att slottspark skulle bli den nya profilen och kommunstyrelsen informerades pliktskyldigast innan spaden skulle sättas i marken.

Riktigt så enkelt var det nu inte eftersom Plantaget är ett fast fornminne som kräver särskilda tillstånd innan grävning får ske. Dessutom blev det en reaktion från många medborgare, dels över beslutssättet, dels över att historisk anknytning saknades. Den aktiva stadsparken skulle ersättas av viloplatser i bersåer, för skulpturen Vattenlek fanns inget utrymme utan den skulle ersättas av en Vänersten.

Från ett antal medborgare föreslogs en stadspark med plats för många aktiviteter och med ett väderskydd som anknöt till Rådstugan som under flera hundra år fanns i centrum på den nuvarande parken – från början handelsplats innanför tullarna när Åmål blev stad på 1600-talet.

Genom medborgarförslaget har de styrande påverkats att behålla Vattenlek i Plantaget, dock på en mer undanskymd plats. Efter att kommunen köpt restaurangen Seaside och satsar på området vid Gamla kyrkan borde Vänerstenen placeras i det området med närmare anknytning till Vänern.

Vad kommer att styra kommunfullmäktiges beslut: att sätta fokus på stadens historia, att skapa en aktiv arena i stadens centrum, eller toppstyrning och prestige?

Formellt bör kommunfullmäktiges synpunkter överlämnas till Säffle kommun – teknik- och fritidsnämnden för beslut och verkställighet.

Tilläggas bör att jag inte är talesman för partiet i denna fråga.

Håkan Sandberg (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.