2016-07-05 09:25

2016-07-05 09:25

Tösse ligger i Tösse

Förvirring: Orter bör kallas för sina rätta namn

Öppet brev till chefredaktör Ove Rydh: Du hade maximal tur när du för några veckor sen skrev att gården Tomasbol ligger ”utanför Tösse”. Tomasbol ligger i Tydje och Tösse börjar på andra sidan trädgårdsstaketet.

Tidigare PD-medarbetaren Sten Lindström hade naturligtvis klart för sig att Tösse ligger i Tösse och Tydje i Tydje och aldrig tvärtom. Men vad hjälper det om man inte har nån tur. En gång råkade han nämna om ”Hallebol i Tydje”. Hallebol ligger i Tösse.

Man kan väl ta det som en liten kompensation för de hundratals gånger platser i Tydje i spalterna har påståtts ligga i Tösse.

Fram till och med 1951 var Tydje en egen kommun. Därefter blev det en del av den nybildade storkommunen Tössbo, som senare slogs samman med Åmål.

Den gemensamma kyrkan och församlingen har förvillat en del. Kyrkan byggdes på 1840-talet av Tösse- och Tydjebor tillsammans. Men mest är det nog postadressen som trasslat till begreppen. Postorten talar om var postkontoret är, eller en gång var, beläget. Ibland sammanfaller postort och bostadsort, ibland inte. Tusentals svenskar har ”fel” postadress.

Att Tydje är Tydje är väl alla överens om, även de som inte vet var det ligger.

Men vad är Tösse? Den lilla tätorten i sydöstra hörnet av socknen har i brist på ett eget namn kommit att kallas Tösse. I min barndom kallade vi den ”Station”, men det namnet är ju inte användbart längre.

Hur som helst är samhället bara en liten del av Tösse, som också omfattar Hannebol, Söderbodane, Vittlanda, Slommerud, Sotebyn, Bredvik, Slängom och Hallebol med mera. De här platserna ligger alltså inte utanför Tösse utan i Tösse.

Utanför Tösse ligger däremot Tössestugan – den ligger i Tydje.

Holger Karlsson

Vänersborg

Tidigare PD-medarbetaren Sten Lindström hade naturligtvis klart för sig att Tösse ligger i Tösse och Tydje i Tydje och aldrig tvärtom. Men vad hjälper det om man inte har nån tur. En gång råkade han nämna om ”Hallebol i Tydje”. Hallebol ligger i Tösse.

Man kan väl ta det som en liten kompensation för de hundratals gånger platser i Tydje i spalterna har påståtts ligga i Tösse.

Fram till och med 1951 var Tydje en egen kommun. Därefter blev det en del av den nybildade storkommunen Tössbo, som senare slogs samman med Åmål.

Den gemensamma kyrkan och församlingen har förvillat en del. Kyrkan byggdes på 1840-talet av Tösse- och Tydjebor tillsammans. Men mest är det nog postadressen som trasslat till begreppen. Postorten talar om var postkontoret är, eller en gång var, beläget. Ibland sammanfaller postort och bostadsort, ibland inte. Tusentals svenskar har ”fel” postadress.

Att Tydje är Tydje är väl alla överens om, även de som inte vet var det ligger.

Men vad är Tösse? Den lilla tätorten i sydöstra hörnet av socknen har i brist på ett eget namn kommit att kallas Tösse. I min barndom kallade vi den ”Station”, men det namnet är ju inte användbart längre.

Hur som helst är samhället bara en liten del av Tösse, som också omfattar Hannebol, Söderbodane, Vittlanda, Slommerud, Sotebyn, Bredvik, Slängom och Hallebol med mera. De här platserna ligger alltså inte utanför Tösse utan i Tösse.

Utanför Tösse ligger däremot Tössestugan – den ligger i Tydje.

Holger Karlsson

Vänersborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.