2016-06-21 08:04

2016-06-21 08:04

Mer vård nära människorna

ÅMÅL: Tänker de grönblåa öppna vårdcentralerna igen?

November 2015 trodde jag skam gick på torra land när jag läste att vår vårdcentral skulle stängas. Definitiv bekräftelse på det kom när stängningen genomfördes den 1 juni 2016. Den ”blågröna röran” hade bestämt detta. Ett halvår senare kommer nedanstående, som jag tycker verkar vara raka motsatsen till stängningen av vårdcentraler.

Den 14 juni 2016 sätter jag gröten i halsen när jag läser PD:s insändarsida.

Enligt insändare, i PD den dagen, angående regionens budget för 2017 så vill den ”grönblå röran” att vi ska få citat: ”Förutom god tillgänglighet ska vården kännetecknas av hög kvalitet. En högre kvalitet och ökad tillgänglighet till rimliga kostnader kräver att primärvården får goda förutsättningar att vara första linjens vård. Mer vård behöver ges nära människorna, på vårdcentraler eller i hemmen” slut citat. M, MP, L, C och KD skriver under på detta.

Har de i den ”grönblå röran” redan glömt att de stängt ett antal vårdcentraler?

Tänker de öppna dem igen, för att leva upp till de nya ”löftena” (?).

Det står också att det måste genomföras att den enklare vården flyttas närmare patienterna. Kan de verkligen tro att den enklare vården kommer närmare när de stänger vårdcentraler, i så fall måste jag upplysa dem om att det inte är fallet. För mig framstår det som om de inte vet vad de sysslar med.

Har de tvivlat på att vi är människor som bor i de orter som drabbades av nedläggningen? I ovanstående citat står det ”att mer vård behöver ges nära människorna” och eftersom jag och fler med mig i Åmål (och med all säkerhet även i de andra drabbade kommunerna) är människor så undrar jag om jag ska tolka det som att den ”grönblå röran” insett det och att Närhälsans primärvård på grund av denna insikt återuppstår i Åmål.

Att Närhälsans vårdcentral i Åmål (och på andra orter) stängdes 2016 minns jag tydligt och även vilka som var delaktiga i beslutet.

Jag är inte intresserad av att läsa bortförklaringar och undanglidande svar från er, för jag ser inte någon av er som trovärdig.

Den 14 juni 2016 sätter jag gröten i halsen när jag läser PD:s insändarsida.

Enligt insändare, i PD den dagen, angående regionens budget för 2017 så vill den ”grönblå röran” att vi ska få citat: ”Förutom god tillgänglighet ska vården kännetecknas av hög kvalitet. En högre kvalitet och ökad tillgänglighet till rimliga kostnader kräver att primärvården får goda förutsättningar att vara första linjens vård. Mer vård behöver ges nära människorna, på vårdcentraler eller i hemmen” slut citat. M, MP, L, C och KD skriver under på detta.

Har de i den ”grönblå röran” redan glömt att de stängt ett antal vårdcentraler?

Tänker de öppna dem igen, för att leva upp till de nya ”löftena” (?).

Det står också att det måste genomföras att den enklare vården flyttas närmare patienterna. Kan de verkligen tro att den enklare vården kommer närmare när de stänger vårdcentraler, i så fall måste jag upplysa dem om att det inte är fallet. För mig framstår det som om de inte vet vad de sysslar med.

Har de tvivlat på att vi är människor som bor i de orter som drabbades av nedläggningen? I ovanstående citat står det ”att mer vård behöver ges nära människorna” och eftersom jag och fler med mig i Åmål (och med all säkerhet även i de andra drabbade kommunerna) är människor så undrar jag om jag ska tolka det som att den ”grönblå röran” insett det och att Närhälsans primärvård på grund av denna insikt återuppstår i Åmål.

Att Närhälsans vårdcentral i Åmål (och på andra orter) stängdes 2016 minns jag tydligt och även vilka som var delaktiga i beslutet.

Jag är inte intresserad av att läsa bortförklaringar och undanglidande svar från er, för jag ser inte någon av er som trovärdig.

  • Ingegerd Åhlstedt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.