2016-06-20 08:37

2016-06-20 08:37

Rika borde dela med sig till fattiga

Åmål: Vi socialdemokrater har inte samtyckt till stängning av Närhälsan

Den 13–14 juni var det regionfullmäktigemöte där budget för 2017 och plan för 2018–2019 beslutades.

Den Moderatledda regionens politiker står gemensamt i talarstolen och talar om stora satsningar på den nära vården. Även om hur en sammanhållen vård ska ges till de mest sjuka äldre. Bland annat ska stora satsningar göras på primärvården och uppmärksamhet ges till mobila team.

Detta är i sak bra för våra invånare, men det känns bittert att lyssna på de ”grönblåas” fagra löften, när vi vet hur verkligheten ser ut för de tusentals patienter som var listade på Närhälsan i Åmål.

Alltså, regionledningen säger en sak och gör i verkligheten en annan!

Vi socialdemokrater har inte samtyckt till stängning av Närhälsans vårdcentraler i fem kommuner, däribland Åmål.

Vi hade som budgetförslag inför 2017 att: Styrning av Närhälsan ska ske ur ett koncernperspektiv.

Alltså, de rika ska dela med sig till de fattiga. Alla inånare i Västra Götalandsregionen har samma rätt till vård efter behov – oavsett förutsättningar eller bostadsort.

För att undvika eventuella missförstånd så vill jag ge Balderkliniken en eloge som sköter kommunens hemvårdspatienter på ett bra sätt, liksom samarbetet inom den förebyggande verksamheten i vård och omsorg.

Ewa Arvidsson (S)

regionfullmäktigeledamot

Den 13–14 juni var det regionfullmäktigemöte där budget för 2017 och plan för 2018–2019 beslutades.

Den Moderatledda regionens politiker står gemensamt i talarstolen och talar om stora satsningar på den nära vården. Även om hur en sammanhållen vård ska ges till de mest sjuka äldre. Bland annat ska stora satsningar göras på primärvården och uppmärksamhet ges till mobila team.

Detta är i sak bra för våra invånare, men det känns bittert att lyssna på de ”grönblåas” fagra löften, när vi vet hur verkligheten ser ut för de tusentals patienter som var listade på Närhälsan i Åmål.

Alltså, regionledningen säger en sak och gör i verkligheten en annan!

Vi socialdemokrater har inte samtyckt till stängning av Närhälsans vårdcentraler i fem kommuner, däribland Åmål.

Vi hade som budgetförslag inför 2017 att: Styrning av Närhälsan ska ske ur ett koncernperspektiv.

Alltså, de rika ska dela med sig till de fattiga. Alla inånare i Västra Götalandsregionen har samma rätt till vård efter behov – oavsett förutsättningar eller bostadsort.

För att undvika eventuella missförstånd så vill jag ge Balderkliniken en eloge som sköter kommunens hemvårdspatienter på ett bra sätt, liksom samarbetet inom den förebyggande verksamheten i vård och omsorg.

Ewa Arvidsson (S)

regionfullmäktigeledamot

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.