2016-05-23 11:12

2016-05-23 11:12

Andra faktorer ligger bakom beslutet

GRUNDSKOLAN: Småbarn på en byggarbetsplatsPappa till ett sviket barn

Svar

Kommentar till barn- och utbildningsnämndens ordförande Olof Eriksson (S) angående grundskolan:

Med den nu uppkomna prekära situationen med mögelskadad skola hade det väl varit självklart att maximera antalet elever på Södra skolan. Man hade då fått betydligt mer utrymme att forma den nya Rösparksskolan: Hur stor den nu ska bli?

Då hade man också minimerat antalet småbarn vid en byggarbetsplats under flera år, för eleverna ska ju fortfarande använda matsal och idrottshall vid byggområdet. Även majoriteten av långa busstransporter hade uteblivit. Till slut hade man också sparat en hel del pengar på detta.

Det är alltså andra faktorer än barnens bästa som ligger bakom dessa beslut.

Kommentar till barn- och utbildningsnämndens ordförande Olof Eriksson (S) angående grundskolan:

Med den nu uppkomna prekära situationen med mögelskadad skola hade det väl varit självklart att maximera antalet elever på Södra skolan. Man hade då fått betydligt mer utrymme att forma den nya Rösparksskolan: Hur stor den nu ska bli?

Då hade man också minimerat antalet småbarn vid en byggarbetsplats under flera år, för eleverna ska ju fortfarande använda matsal och idrottshall vid byggområdet. Även majoriteten av långa busstransporter hade uteblivit. Till slut hade man också sparat en hel del pengar på detta.

Det är alltså andra faktorer än barnens bästa som ligger bakom dessa beslut.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.