2016-05-21 06:00

2016-05-21 06:00

Självklart för oss att lyssna på tjänstemännen

GRUNDSKOLAN ORDFÖRANDE, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN: Omorganisationen inte en fråga för fullmäktigeOlof Eriksson

Personalbrist

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ändra organisationen vad gäller förskoleklass–årskurs 6 och fritidshem i centralorten av tre anledningar, vilka har redovisats vid möte för vårdnadshavare och via information på Åmåls kommuns hemsida. Förslaget togs fram av Enheten grundskola på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen efter kontinuerlig redovisning till barn- och utbildningsnämnden om den rådande situationen, vilken kulminerade med den stora flyktingströmmen hösten 2015.

Motivering till beslutet var och är fortfarande att när alla elever i en årskurs samlas på en skola skapar det möjligheter att nyttja resurser och kompetens på ett effektivt sätt, nyttja lokalerna optimalt, samt integrera våra nyanlända elever.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i januari 2016 att genomföra organisationsförändringen från och med hösten 2016. I beslutet har hänsyn tagits till ALLA elevers situation med för- och nackdelar, tillgängliga lokaler, den rådande lärarbristen och tillströmning av nyanlända elever hösten 2015, där stora behov av möjligheter till integration uppstod.

I den prekära situation som Åmåls kommun hamnat i vad gäller Rösparksskolans mögelskadade lokaler och de moduler som verksamheten tillfälligt bedrivs i, samtidigt som elevantalet konstant har stigit, är det självklart för oss i majoriteten att dels lyssna på våra tjänstemän – vilka för övrigt gör ett utomordentligt arbete tillsammans med sina medarbetare för att lösa det dagliga arbetet – och dels ta ansvar för den uppkomna situationen. En situation som ingen har kunnat råda över och där flera faktorer har påverkat och påverkar, inte minst den alltmer akuta bristen på lärare, för att inte säga bristen på personal överhuvudtaget.

En fråga om ny organisation vad gäller förskoleklass–årskurs 6 i centralorten är inte en fråga för kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden, tillsammans med sina tjänstemän, hanterar den uppkomna situationen och den beslutade organisationen gäller för tre läsår med start hösten 2016.

Hösten 2019 arbetar majoriteten för att det ska finnas EN SKOLA för alla elever på nuvarande Rösparksskolas område. Det är däremot en fråga för kommunfullmäktige, då det handlar om centralortens förskoleklass–årskurs 6 skola ur ett helt annat perspektiv, nämligen ett framtidsperspektiv som sträcker sig längre än vad många ur såväl min som yngre generationer kommer att få uppleva.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ändra organisationen vad gäller förskoleklass–årskurs 6 och fritidshem i centralorten av tre anledningar, vilka har redovisats vid möte för vårdnadshavare och via information på Åmåls kommuns hemsida. Förslaget togs fram av Enheten grundskola på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen efter kontinuerlig redovisning till barn- och utbildningsnämnden om den rådande situationen, vilken kulminerade med den stora flyktingströmmen hösten 2015.

Motivering till beslutet var och är fortfarande att när alla elever i en årskurs samlas på en skola skapar det möjligheter att nyttja resurser och kompetens på ett effektivt sätt, nyttja lokalerna optimalt, samt integrera våra nyanlända elever.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i januari 2016 att genomföra organisationsförändringen från och med hösten 2016. I beslutet har hänsyn tagits till ALLA elevers situation med för- och nackdelar, tillgängliga lokaler, den rådande lärarbristen och tillströmning av nyanlända elever hösten 2015, där stora behov av möjligheter till integration uppstod.

I den prekära situation som Åmåls kommun hamnat i vad gäller Rösparksskolans mögelskadade lokaler och de moduler som verksamheten tillfälligt bedrivs i, samtidigt som elevantalet konstant har stigit, är det självklart för oss i majoriteten att dels lyssna på våra tjänstemän – vilka för övrigt gör ett utomordentligt arbete tillsammans med sina medarbetare för att lösa det dagliga arbetet – och dels ta ansvar för den uppkomna situationen. En situation som ingen har kunnat råda över och där flera faktorer har påverkat och påverkar, inte minst den alltmer akuta bristen på lärare, för att inte säga bristen på personal överhuvudtaget.

En fråga om ny organisation vad gäller förskoleklass–årskurs 6 i centralorten är inte en fråga för kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden, tillsammans med sina tjänstemän, hanterar den uppkomna situationen och den beslutade organisationen gäller för tre läsår med start hösten 2016.

Hösten 2019 arbetar majoriteten för att det ska finnas EN SKOLA för alla elever på nuvarande Rösparksskolas område. Det är däremot en fråga för kommunfullmäktige, då det handlar om centralortens förskoleklass–årskurs 6 skola ur ett helt annat perspektiv, nämligen ett framtidsperspektiv som sträcker sig längre än vad många ur såväl min som yngre generationer kommer att få uppleva.

  • Olof Eriksson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.