2016-05-07 06:00

2016-05-07 06:00

Vi behöver inte en ny skola

GRUNDSKOLAN: Bästa och enda lösningen? Håkan Sandberg (L)

Vad har vi och vad behöver vi? Funderingar från en förtroendevald i politikens utkanter.

Från kommunens politiska och byråkratiska ledning har sedan tid tillbaka framförts planer på att ersätta kommunala låg- och mellanstadieskolor med en nybyggd för 800 elever i centralorten. Information och planering har syftat till denna enda lösning. Är det den bästa och enda lösningen på lokalbehoven för grundskolan?

Kanske var det korrekt när förslaget framfördes. Aktuella uppgifter pekar i en annan riktning. Vid senaste kommunstyrelsemötet beslöts att till styrgruppen för skolans utveckling överlämna en prognos baserad på nu kända siffror och rimliga antaganden om framtiden.

År 2015 fanns i Åmål 966 barn i åldrarna förskoleklass till och med årskurs 6. Över tid blir alla ett år äldre, dagens femåringar börjar nästa år förskoleklass. Med en så enkel modell och allt annat lika ändras elevantalet till 849 år 2026. En förutsättning är att tillväxten fortsätter att vara 221 barn per år som det var 2015.

Vad kommer vi att behöva?

Ett beslut om en ny låg- och mellanstadieskola i år kan betyda inflyttning 2019 (realistiskt eller optimistiskt?). Med modellen ovan kan då finnas 915 elever i hela kommunen. Med hopp om en positiv utveckling för kommunen kan riktmärket sättas på 940 elever.

Vad har vi?

Det dimensionerade behovet för hela kommunen är 940 platser.

Om man därifrån drar 140 platser i Tösse och Fengersfors och 170 platser i friskolorna, återstår ett behov av 630 platser i kommunal skola i centralorten.

Om sedan Södra skolan med 300 platser behålls, återstår för Rösparksskolan 330 platser.

Vad behöver vi?

Uppenbarligen inte en ny låg- och mellanstadieskola för 800 elever. Utifrån vad vi känner till i dag och rimliga antaganden om framtiden är behovet mindre. En skola med överkapacitet kommer att inkräkta på antalet lärare, annan personal och läromedel. Allt nödvändigt för goda utbildningsresultat.

Från kommunens politiska och byråkratiska ledning har sedan tid tillbaka framförts planer på att ersätta kommunala låg- och mellanstadieskolor med en nybyggd för 800 elever i centralorten. Information och planering har syftat till denna enda lösning. Är det den bästa och enda lösningen på lokalbehoven för grundskolan?

Kanske var det korrekt när förslaget framfördes. Aktuella uppgifter pekar i en annan riktning. Vid senaste kommunstyrelsemötet beslöts att till styrgruppen för skolans utveckling överlämna en prognos baserad på nu kända siffror och rimliga antaganden om framtiden.

År 2015 fanns i Åmål 966 barn i åldrarna förskoleklass till och med årskurs 6. Över tid blir alla ett år äldre, dagens femåringar börjar nästa år förskoleklass. Med en så enkel modell och allt annat lika ändras elevantalet till 849 år 2026. En förutsättning är att tillväxten fortsätter att vara 221 barn per år som det var 2015.

Vad kommer vi att behöva?

Ett beslut om en ny låg- och mellanstadieskola i år kan betyda inflyttning 2019 (realistiskt eller optimistiskt?). Med modellen ovan kan då finnas 915 elever i hela kommunen. Med hopp om en positiv utveckling för kommunen kan riktmärket sättas på 940 elever.

Vad har vi?

Det dimensionerade behovet för hela kommunen är 940 platser.

Om man därifrån drar 140 platser i Tösse och Fengersfors och 170 platser i friskolorna, återstår ett behov av 630 platser i kommunal skola i centralorten.

Om sedan Södra skolan med 300 platser behålls, återstår för Rösparksskolan 330 platser.

Vad behöver vi?

Uppenbarligen inte en ny låg- och mellanstadieskola för 800 elever. Utifrån vad vi känner till i dag och rimliga antaganden om framtiden är behovet mindre. En skola med överkapacitet kommer att inkräkta på antalet lärare, annan personal och läromedel. Allt nödvändigt för goda utbildningsresultat.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.