2016-05-07 06:00

2016-05-11 17:01

Välj giftfritt material till konstgräset

CERTIFIERING: Tummen upp i Tösse

Cancerframkallande

I förra veckan kunde vi läsa att det är tummen upp för konstgräs i Tösse eftersom man beviljats ekonomiskt bidrag. Först ska jag raljera lite men sedan kommer jag tillbaka till allvaret.

Man skulle kunna tro att Allmänna arvsfonden investerar i Tösse då de beviljar ett bidrag på 2 778 000 kronor till konstgräsprojektet. De material som oftast har använts vid byggandet konstgräsplaner har varit väldigt farliga för miljön och dessutom cancerframkallande. Ponera att underlaget på konstgräsplanen skulle verka negativt på fertiliteten hos våra ungdomar, då kommer de kanske aldrig få några arvingar. Detta skulle kunna gynna Allmänna arvsfonden.

Slut på raljerandet. I mitt arbete med vatten så kom jag i beröring med problematiken kring konstgräs. Underlaget på dessa arenor består oftast av söndermalda bildäck som före 1 januari 2010 innehåller HA-oljor (högaromatiska oljor som innehåller polycykliska aromatiska kolväten, PAH). Dessutom innehåller det metaller, ftalater och fenoler.

Det ger en stor miljöpåverkan genom att lakvatten för med sig gummipartiklar, zink och fenoler som sedan via dagvattenledningar tar sig ut i Vänern. Lakvattnen är ju den årliga nederbörden som konstgräsplanen kommer att påverkas med sin exponerade yta.

Ytan på planen kommer att bli 3 500 kvadratmeter och den årliga nederbördsmängden cirka 750-850 millimeter. Om vi antar det högre värdet, det vill säga 850 millimeter, så passerar 2 975 000 liter vatten genom konstgräsplanen under ett år. Detta vatten transporterar då ut en mängd farliga gifter.

Fenoler är långlivade och bioackumelerade och ger därigenom långtidseffekter på miljön.

Ftalater kan ge störningar på kroppens hormonsystem, och därmed skada bland annat könsutveckling och fertilitet samt leda till cancer. Även allergier, astma, fetma diabetes kan i vissa fall härledas till exponeringar av ftalater.

Det behöver inte vara så illa som jag beskriver, om bara beställningen på den aktuella anläggningen görs rätt. Se bland annat till att gummiblandningen kommer från tiden efter 1 januari 2010 och att det är granulat från nytillverkat gummi som inte består av HA-oljor. Leverantörerna är ansvariga, så våga fråga och välj giftfritt material.

Alla som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller mer 0,1 procent av ett särskilt farligt ämne är skyldig att uppge detta till yrkesverksamma mottagare. Här faller ju givetvis en idrottsförening bort eftersom de inte är yrkesverksamma. Denna lag har kompletterats så att konsumenter ska på begäran få samma information inom 45 dagar.

Ta även reda på vad en eventuell certifiering av materialet egentligen innebär. Ta stöd av kemikalieinspektionens hemsida för att få information. Dessutom bör ni ta hjälp av vårt miljökontor, där finns ju anställda med långt högre kompetens än vad jag har.

Till sist vill jag säga att det känns bra att våra bygder får ta del av den Allmänna arvsfondens bidrag.

Leif Aronsson (C)

I förra veckan kunde vi läsa att det är tummen upp för konstgräs i Tösse eftersom man beviljats ekonomiskt bidrag. Först ska jag raljera lite men sedan kommer jag tillbaka till allvaret.

Man skulle kunna tro att Allmänna arvsfonden investerar i Tösse då de beviljar ett bidrag på 2 778 000 kronor till konstgräsprojektet. De material som oftast har använts vid byggandet konstgräsplaner har varit väldigt farliga för miljön och dessutom cancerframkallande. Ponera att underlaget på konstgräsplanen skulle verka negativt på fertiliteten hos våra ungdomar, då kommer de kanske aldrig få några arvingar. Detta skulle kunna gynna Allmänna arvsfonden.

Slut på raljerandet. I mitt arbete med vatten så kom jag i beröring med problematiken kring konstgräs. Underlaget på dessa arenor består oftast av söndermalda bildäck som före 1 januari 2010 innehåller HA-oljor (högaromatiska oljor som innehåller polycykliska aromatiska kolväten, PAH). Dessutom innehåller det metaller, ftalater och fenoler.

Det ger en stor miljöpåverkan genom att lakvatten för med sig gummipartiklar, zink och fenoler som sedan via dagvattenledningar tar sig ut i Vänern. Lakvattnen är ju den årliga nederbörden som konstgräsplanen kommer att påverkas med sin exponerade yta.

Ytan på planen kommer att bli 3 500 kvadratmeter och den årliga nederbördsmängden cirka 750-850 millimeter. Om vi antar det högre värdet, det vill säga 850 millimeter, så passerar 2 975 000 liter vatten genom konstgräsplanen under ett år. Detta vatten transporterar då ut en mängd farliga gifter.

Fenoler är långlivade och bioackumelerade och ger därigenom långtidseffekter på miljön.

Ftalater kan ge störningar på kroppens hormonsystem, och därmed skada bland annat könsutveckling och fertilitet samt leda till cancer. Även allergier, astma, fetma diabetes kan i vissa fall härledas till exponeringar av ftalater.

Det behöver inte vara så illa som jag beskriver, om bara beställningen på den aktuella anläggningen görs rätt. Se bland annat till att gummiblandningen kommer från tiden efter 1 januari 2010 och att det är granulat från nytillverkat gummi som inte består av HA-oljor. Leverantörerna är ansvariga, så våga fråga och välj giftfritt material.

Alla som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller mer 0,1 procent av ett särskilt farligt ämne är skyldig att uppge detta till yrkesverksamma mottagare. Här faller ju givetvis en idrottsförening bort eftersom de inte är yrkesverksamma. Denna lag har kompletterats så att konsumenter ska på begäran få samma information inom 45 dagar.

Ta även reda på vad en eventuell certifiering av materialet egentligen innebär. Ta stöd av kemikalieinspektionens hemsida för att få information. Dessutom bör ni ta hjälp av vårt miljökontor, där finns ju anställda med långt högre kompetens än vad jag har.

Till sist vill jag säga att det känns bra att våra bygder får ta del av den Allmänna arvsfondens bidrag.

Leif Aronsson (C)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.