2016-04-30 06:00

2016-04-30 06:00

Skolledningen kör över oss föräldrar

GRUNDSKOLAN: Oklara svar gavs på möte

Frustration

Föräldrar till nästa läsårs elever i årskurs 1 vid Södra skolan har varit inbjudna till informationsmöte. Flertalet av de berörda föräldrarna har varit närvarande. Enhetschef Kent Jönsson och rektor Malin Brunzell, samt barn- och utbildningsnämndens ordförande Olle Eriksson (S), gav information.

Tidigare har beslutats att eleverna i årskurs 1 vid Södra skolan skall höstterminen 2016 börja vid Rösparksskolan. Eleverna skall bussas dit från Södra skolan. Förskoleklasserna som de nu går i skall splittras. De får inte behålla sina kamrater.

Eleverna kommer att få skolgång i en modulskola och har bara tillgång till en liten skolgård. Rösparksskolan är ju utdömd på grund av mögelskador. Trots detta får skolans elever äta i en matsal och ha gymnastik i en gympasal, som heller inte är helt säkert för mögelangrepp.

Vid mötet framkom att vi föräldrar inte har accepterat denna överflyttning. Politikerna har inte tagit hänsyn till våra åsikter för barnens bästa. Detta finns inskrivet i skollagen.

En överflyttning i nuvarande läge är väl också att föregripa den utredning som pågår, om en eller två låg- och mellanstadieskolor i tätorten.

Att börja skolan är en stor upplevelse för ett barn. De har genom duktiga förskollärare förberetts under sitt läsår i sexårsgruppen. Att då bryta upp från Södra skolan, skapar oro för ett barn. Som förälder känner jag därför oro och frustration.

Vi ställde många frågor på mötet men fick oklara svar. Ledningen för skolan, och politiker, tycks helt och hållet köra över oss föräldrar.

Föräldrar till nästa läsårs elever i årskurs 1 vid Södra skolan har varit inbjudna till informationsmöte. Flertalet av de berörda föräldrarna har varit närvarande. Enhetschef Kent Jönsson och rektor Malin Brunzell, samt barn- och utbildningsnämndens ordförande Olle Eriksson (S), gav information.

Tidigare har beslutats att eleverna i årskurs 1 vid Södra skolan skall höstterminen 2016 börja vid Rösparksskolan. Eleverna skall bussas dit från Södra skolan. Förskoleklasserna som de nu går i skall splittras. De får inte behålla sina kamrater.

Eleverna kommer att få skolgång i en modulskola och har bara tillgång till en liten skolgård. Rösparksskolan är ju utdömd på grund av mögelskador. Trots detta får skolans elever äta i en matsal och ha gymnastik i en gympasal, som heller inte är helt säkert för mögelangrepp.

Vid mötet framkom att vi föräldrar inte har accepterat denna överflyttning. Politikerna har inte tagit hänsyn till våra åsikter för barnens bästa. Detta finns inskrivet i skollagen.

En överflyttning i nuvarande läge är väl också att föregripa den utredning som pågår, om en eller två låg- och mellanstadieskolor i tätorten.

Att börja skolan är en stor upplevelse för ett barn. De har genom duktiga förskollärare förberetts under sitt läsår i sexårsgruppen. Att då bryta upp från Södra skolan, skapar oro för ett barn. Som förälder känner jag därför oro och frustration.

Vi ställde många frågor på mötet men fick oklara svar. Ledningen för skolan, och politiker, tycks helt och hållet köra över oss föräldrar.

  • Myawiya Mubarki

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.