2016-04-30 06:00

2016-04-30 06:00

One-man-show i fullmäktige

POLITIK: Tror Lindström (–) att han är på Liseberg?

Förolämpande

Antalet förtroendevalda i Sverige sjunker. Allt färre medborgare är medlemmar i ett politiskt parti. Även partiernas lokalavdelningar i Åmål får anstränga sig för att hitta de slingrande vägar där ungas politiska intresseutövande finns. Detta sker samtidigt som Demokratiutredningens betänkande ”Låt fler forma framtiden” föreslår insatser för fördjupad lokal demokrati och breddat folkligt engagemang med unga som ett fokusområde. Framtiden får visa hur vi trots denna diskrepans lyckas med att bibehålla de starka demokratiska värderingar som länge funnits i Sverige. Människors möjligheter till jämlikt inflytande bör alltid eftersträvas.

Tomas Lindströms (–) one-man-show på kommunfullmäktiges sammanträde under onsdagskvällen bidrar INTE till den här målbilden – tvärtom! – och flera av utspelen har med demokratiska värden att göra.

Lindström väcker förslaget att korta ner dagordningen i inledningen av mötet för att komma hem tidigare, men röstas ner. Detta kan inte Lindström tolerera, och under hela sammanträdet använder han alla tillåtna medel för att förlänga och göra mötet så ointressant som möjligt.

Utan till synes någon logik sprider han reservationer, avslagsförslag och voteringar runt sig och erkänner pinsamt nog att det enbart är för att retas med övriga ledamöter som röstat ner hans förslag på ändrad dagordning. Lindström använder sitt förtroendeuppdrag för att jävlas med de andra fullmäktigeledamöterna samtidigt som han ler förnöjsamt. Lindström tror kanske att han är på Liseberg.

Förutom det uppenbart förolämpande att utnyttja sin folkvalda plats för egocentrerade upptåg så bidrar det inte direkt till att få fler medborgare att intressera sig för förtroendeuppdrag och göra sina röster hörda.

Snart är det val igen. Nåväl, inte riktigt än, men tiden går fort. Kom ihåg att gå och rösta på den kandidat som du tror bidrar till att dina frågor lyfts, och som bidrar till att den lokala demokratin fördjupas. Eller varför inte ställa upp själv?!

Sara Vogel-Rödin (MP)

Lotta Robertsson Harén (MP)

Cajsa Branchetti Hallberg (S)

Antalet förtroendevalda i Sverige sjunker. Allt färre medborgare är medlemmar i ett politiskt parti. Även partiernas lokalavdelningar i Åmål får anstränga sig för att hitta de slingrande vägar där ungas politiska intresseutövande finns. Detta sker samtidigt som Demokratiutredningens betänkande ”Låt fler forma framtiden” föreslår insatser för fördjupad lokal demokrati och breddat folkligt engagemang med unga som ett fokusområde. Framtiden får visa hur vi trots denna diskrepans lyckas med att bibehålla de starka demokratiska värderingar som länge funnits i Sverige. Människors möjligheter till jämlikt inflytande bör alltid eftersträvas.

Tomas Lindströms (–) one-man-show på kommunfullmäktiges sammanträde under onsdagskvällen bidrar INTE till den här målbilden – tvärtom! – och flera av utspelen har med demokratiska värden att göra.

Lindström väcker förslaget att korta ner dagordningen i inledningen av mötet för att komma hem tidigare, men röstas ner. Detta kan inte Lindström tolerera, och under hela sammanträdet använder han alla tillåtna medel för att förlänga och göra mötet så ointressant som möjligt.

Utan till synes någon logik sprider han reservationer, avslagsförslag och voteringar runt sig och erkänner pinsamt nog att det enbart är för att retas med övriga ledamöter som röstat ner hans förslag på ändrad dagordning. Lindström använder sitt förtroendeuppdrag för att jävlas med de andra fullmäktigeledamöterna samtidigt som han ler förnöjsamt. Lindström tror kanske att han är på Liseberg.

Förutom det uppenbart förolämpande att utnyttja sin folkvalda plats för egocentrerade upptåg så bidrar det inte direkt till att få fler medborgare att intressera sig för förtroendeuppdrag och göra sina röster hörda.

Snart är det val igen. Nåväl, inte riktigt än, men tiden går fort. Kom ihåg att gå och rösta på den kandidat som du tror bidrar till att dina frågor lyfts, och som bidrar till att den lokala demokratin fördjupas. Eller varför inte ställa upp själv?!

Sara Vogel-Rödin (MP)

Lotta Robertsson Harén (MP)

Cajsa Branchetti Hallberg (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.