2016-04-26 06:00

2016-04-26 06:00

Riv upp utbildningsnämndens beslut

GRUNDSKOLAN: Är bussturerna budgeterade?

När PD avslöjade att man hade gett förvaltningschefen i uppdrag att göra en omorganisation av skolsystemet i Åmål då sa man från skolledningen att det var olyckligt att detta läckte ut. Förslaget gick ut på att Rösparksskolan skulle bli en lågstadieskola i årsklass 1-3 samt att Södra skolan skulle bli en mellanstadieskola årsklass 4-6.

När detta genom PD blev offentligt blev det bråttom i barn- och utbildningsnämnden som körde över kommunfullmäktige och tog ett eget beslut om den nya organisationen. Har man rätt att i nämnderna ta egna beslut utan att detta förankras i kommunfullmäktige?

Hela omorganisationen skall vara genomförd inom tre år.

Att flytta ett antal elever mellan Rösparksskolan och Södra skolan innebär ju också att man utsätter eleverna för trafikfara, vilket föräldrarna tog upp på informationsmötet på Karlberg. Nu har kommunen gått ut med att samtliga elever skall bussas mellan skolorna. Har man budgeterat för detta?

I PD den 17 mars läser jag endast bygge av storskola utreds. Varför inte utreda alternativet Rösa samtidigt, så skulle man tjäna tid.

Vid en tidigare fråga till vårt kommunalråd varför det tar så lång tid till beslut i skolfrågan blev svaret vi tjänar på att vänta. Väntade man på den utredning om en omorganisation som förvaltningschefen fått i uppdrag att göra och som nu har beslutas av barn- och utbildningsnämnden? Denna väntan har redan fördyrat skolbygget med fyra miljoner. Anledningen till omorganisationen var ju att de nyanlända eleverna skulle intrigeras i samhället, men därför behöver man ju inte göra om hela skolsystemet.

Varför inte flytta en del av de nyanlända eleverna från Södra skolan till Rösparksskolan? Om inte lokalerna räcker till, hyr ytterligare en skolpaviljong. Detta blir billigare än bussandet mellan skolorna och ur trafiksynpunkt säkrare för eleverna. Riv upp utbildningsnämndens beslut och återgå till den gamla skolorganisationen med två skolor, en i norr och en i söder med årsklasserna 1 till 6, tills beslut om skolbygget har tagits. De problem man har på Södra skolan löser man inte genom en omorganisation där man blandar klasserna med elever från Rösparksskolan.

Detta måste väl vara en uppgift för rektorn att ta tag i, så att eleverna får arbetsro i klasserna.

Efter att tagit del av Kjell Kasås artikel på Synpunkt i PD, så håller jag med om att det är fegt att gömma sig och låta förvaltningschefen ta smällen för den omorganisation som ni i nämnden la på hennes bord för att utreda.

Opolitisk observant

När detta genom PD blev offentligt blev det bråttom i barn- och utbildningsnämnden som körde över kommunfullmäktige och tog ett eget beslut om den nya organisationen. Har man rätt att i nämnderna ta egna beslut utan att detta förankras i kommunfullmäktige?

Hela omorganisationen skall vara genomförd inom tre år.

Att flytta ett antal elever mellan Rösparksskolan och Södra skolan innebär ju också att man utsätter eleverna för trafikfara, vilket föräldrarna tog upp på informationsmötet på Karlberg. Nu har kommunen gått ut med att samtliga elever skall bussas mellan skolorna. Har man budgeterat för detta?

I PD den 17 mars läser jag endast bygge av storskola utreds. Varför inte utreda alternativet Rösa samtidigt, så skulle man tjäna tid.

Vid en tidigare fråga till vårt kommunalråd varför det tar så lång tid till beslut i skolfrågan blev svaret vi tjänar på att vänta. Väntade man på den utredning om en omorganisation som förvaltningschefen fått i uppdrag att göra och som nu har beslutas av barn- och utbildningsnämnden? Denna väntan har redan fördyrat skolbygget med fyra miljoner. Anledningen till omorganisationen var ju att de nyanlända eleverna skulle intrigeras i samhället, men därför behöver man ju inte göra om hela skolsystemet.

Varför inte flytta en del av de nyanlända eleverna från Södra skolan till Rösparksskolan? Om inte lokalerna räcker till, hyr ytterligare en skolpaviljong. Detta blir billigare än bussandet mellan skolorna och ur trafiksynpunkt säkrare för eleverna. Riv upp utbildningsnämndens beslut och återgå till den gamla skolorganisationen med två skolor, en i norr och en i söder med årsklasserna 1 till 6, tills beslut om skolbygget har tagits. De problem man har på Södra skolan löser man inte genom en omorganisation där man blandar klasserna med elever från Rösparksskolan.

Detta måste väl vara en uppgift för rektorn att ta tag i, så att eleverna får arbetsro i klasserna.

Efter att tagit del av Kjell Kasås artikel på Synpunkt i PD, så håller jag med om att det är fegt att gömma sig och låta förvaltningschefen ta smällen för den omorganisation som ni i nämnden la på hennes bord för att utreda.

Opolitisk observant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.