2016-04-19 06:00

2016-04-19 06:00

Vi klarar inte personalförsörjningen i juni

NÄRHÄLSAN NÄRHÄLSAN PRIMÄRVÅRDSCHEF FÖR NORRA BOHUSLÄN OCH DALSLAND: Viktigt att komma ihåg grundorsaken

Svar

Svar på insändarna ”Media verkar veta mer än personalen” och ”Vårdcentralen har en stabil personalsituation”, angående Närhälsan Åmål vårdcentral:

Först: Det är viktigt att här komma ihåg att grundorsaken till varför vi måste stänga Närhälsan Åmål vårdcentral är att vårdcentralen under en längre tid haft svårt att rekrytera specialistläkare i allmänmedicin, vilket i sin tur haft påverkan på kvalitet och ekonomi. Vi har också tappat många listade patienter, vilket påverkar ekonomi och möjligheter ytterligare.

Budskapet i det beslutsunderlag vi har för stängning den 31 maj är att vi inte klarar att bedriva vård på Åmål vårdcentral efter den 31 maj, med bibehållen patientsäkerhet och i enlighet med reglerna i vårdvalets krav- och kvalitetsbok. Regler som alla vårdcentraler inom vårdvalet har att följa.

Det stämmer att personalen just i Åmål inte aktivt sökt sig till andra tjänster hittills. Som arbetsgivare har vi dock ett ansvar för att försöka bereda andra arbeten för våra anställda, varför vi håller tjänster på andra vårdcentraler inom Närhälsan åt dem. Vi kan inte låta dessa tjänster vara obemannade under en längre tid utan måste fullfölja den processen för att säkra jobbet för den enskilde. Det förekommer också önskemål om att avsluta sitt arbete av annan orsak än att man sökt andra tjänster.

Därtill har vi en semesterperiod som startar 1 juni. Vi klarar helt enkelt inte en personalförsörjning efter den 31 maj under dessa omständigheter.

För Åmåls räkning är det alltså inte tiden innan 31 maj som är den avgörande bristsituationen utan den som startar i och med 1 juni och som är en följd av den långdragna process som startats i november.

Ulrika Holmqvist

Svar på insändarna ”Media verkar veta mer än personalen” och ”Vårdcentralen har en stabil personalsituation”, angående Närhälsan Åmål vårdcentral:

Först: Det är viktigt att här komma ihåg att grundorsaken till varför vi måste stänga Närhälsan Åmål vårdcentral är att vårdcentralen under en längre tid haft svårt att rekrytera specialistläkare i allmänmedicin, vilket i sin tur haft påverkan på kvalitet och ekonomi. Vi har också tappat många listade patienter, vilket påverkar ekonomi och möjligheter ytterligare.

Budskapet i det beslutsunderlag vi har för stängning den 31 maj är att vi inte klarar att bedriva vård på Åmål vårdcentral efter den 31 maj, med bibehållen patientsäkerhet och i enlighet med reglerna i vårdvalets krav- och kvalitetsbok. Regler som alla vårdcentraler inom vårdvalet har att följa.

Det stämmer att personalen just i Åmål inte aktivt sökt sig till andra tjänster hittills. Som arbetsgivare har vi dock ett ansvar för att försöka bereda andra arbeten för våra anställda, varför vi håller tjänster på andra vårdcentraler inom Närhälsan åt dem. Vi kan inte låta dessa tjänster vara obemannade under en längre tid utan måste fullfölja den processen för att säkra jobbet för den enskilde. Det förekommer också önskemål om att avsluta sitt arbete av annan orsak än att man sökt andra tjänster.

Därtill har vi en semesterperiod som startar 1 juni. Vi klarar helt enkelt inte en personalförsörjning efter den 31 maj under dessa omständigheter.

För Åmåls räkning är det alltså inte tiden innan 31 maj som är den avgörande bristsituationen utan den som startar i och med 1 juni och som är en följd av den långdragna process som startats i november.

Ulrika Holmqvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.