2016-03-22 06:00

2016-03-22 06:00

Inte förenligt med lagar och regler

ÖRNÄSBYGGE: Kränkande omdömen

Svar till Björn Arén, på hans insändare i PD 17/3:

Förstår av din insändare rörande bygget på Örnäs att du inte alls är insatt i ärendet. Länsstyrelsen behövde inte många dagar på sig för att konstatera att bygg- och miljönämndens beslut inte var förenligt med lagar och regler.

Innan man kastar kränkande omdömen kring sig offentligt är det nog ett gott råd att undersöka faktiska förhållande.

Britt-Marie Hellman Bäckström

Förstår av din insändare rörande bygget på Örnäs att du inte alls är insatt i ärendet. Länsstyrelsen behövde inte många dagar på sig för att konstatera att bygg- och miljönämndens beslut inte var förenligt med lagar och regler.

Innan man kastar kränkande omdömen kring sig offentligt är det nog ett gott råd att undersöka faktiska förhållande.

Britt-Marie Hellman Bäckström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.