2016-02-18 06:00

2016-02-18 06:00

Varför inte barnomsorg på kvällar och helger

PERSONALBRIST: Jag vill jobba och ta hand om äldre

Fråga

Fråga till politikerna: Varför finns det ingen barnomsorg på kvällar och helger i Åmåls kommun?

Jag arbetade inom äldreomsorgen men var tvungen att säga upp mig för att jag inte längre fick ihop barnomsorgen på grund av ändrade livsförhållande. Jättetråkigt och ledsamt, då jag trivs väldigt bra med att jobba med äldre och jag är bra på det. Det saknas personal, jag behövs, varför värnar inte kommunen om de som faktiskt vill arbeta?

Detta är till största del ett kvinnoyrke och kvinnor skaffar barn. Ändå är inte yrket anpassat till detta.

Det borde finnas möjlighet att få ett dagsschema under småbarnsåren eller möjlighet till barnomsorg på kvällar och helger. Jag vet att det finns många därute som pusslar med familj och vänner för att få ihop det. Varför inte i stället kräva barnomsorg av kommunen? Så har alla samma chans.

Det är inte alla som har familj, och vänner som kan ställa upp. Jag vill ta hand om kommunens äldre, ge mig en chans att göra det!

Ensam mamma

Fråga till politikerna: Varför finns det ingen barnomsorg på kvällar och helger i Åmåls kommun?

Jag arbetade inom äldreomsorgen men var tvungen att säga upp mig för att jag inte längre fick ihop barnomsorgen på grund av ändrade livsförhållande. Jättetråkigt och ledsamt, då jag trivs väldigt bra med att jobba med äldre och jag är bra på det. Det saknas personal, jag behövs, varför värnar inte kommunen om de som faktiskt vill arbeta?

Detta är till största del ett kvinnoyrke och kvinnor skaffar barn. Ändå är inte yrket anpassat till detta.

Det borde finnas möjlighet att få ett dagsschema under småbarnsåren eller möjlighet till barnomsorg på kvällar och helger. Jag vet att det finns många därute som pusslar med familj och vänner för att få ihop det. Varför inte i stället kräva barnomsorg av kommunen? Så har alla samma chans.

Det är inte alla som har familj, och vänner som kan ställa upp. Jag vill ta hand om kommunens äldre, ge mig en chans att göra det!

Ensam mamma

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.