2016-02-11 06:00

2016-02-11 06:00

Dessvärre är det fria vårdvalet en nödvändighet

SJUKVÅRDEN OCKSÅ FÖRETAGARE: Riktigt så enkelt är det inte

Svar

Svar till Karl-Olof Niklasson: Du skriver att det fria vårdvalet är en fars. Till en del kan man hålla med dig, men riktigt så enkelt är det inte. Två exempel:

1: Du skriver „Att skylla på att det har varit svårt att få tag på lämplig personal beror på brist på kompetens och engagemang för att göra allt för att behålla vårdcentralen”. I det fallet är du okunnig och borde skämmas. Har du själv en erforderlig läkarkompetens, så är det bara att ta på sig den vita rocken och komma och jobba. I annat fall bör du ta reda på var du pratar om. I den här frågan vet jag lite mer.

2: Dessvärre är det nödvändigt med en konkurrensutsättning. Den 17 februari 2015 halkade jag och slet av lårmuskelfästet i höger knä, och ett muskelfäste i vänster axel och fick även en mindre skada i höger armbåge. den 22 februari opererades lårmuskelfästet vid Uddevalla lasarett, men skadan i vänster axel undersöktes inte med tillräckligt väl fungerande metoder och åtgärdades inte. Vid flera återbesök beträffande knäskadan anmälde jag fortsatta problem med axeln, vilket inte ledde till någon åtgärd, eller ens en kvalificerad undersökning. Den 13 oktober, sedan en sjukgymnast konstaterat att axeln måste ha fått en bestående skada, kontaktade jag återigen ortopedin i Uddevalla, som av olika skäl förhalade ärendet. Efter direktkontakt den 10 december med klinikchefen istället för „tjänstevägen”, så blev det undersökning på Carlanderska den 14:edecember och operation på Orthocenter i Göteborg den 20 januari. Det var elva månader efter det att skadan uppstod.

Dessvärre är det fria vårdvalet en nödvändighet. I den lyckliga värld som du lever i, Karl-Olof Niklasson, så kanske det inte behövs. Men vi lever inte alla i den världen.

Björn Arén

Svar till Karl-Olof Niklasson: Du skriver att det fria vårdvalet är en fars. Till en del kan man hålla med dig, men riktigt så enkelt är det inte. Två exempel:

1: Du skriver „Att skylla på att det har varit svårt att få tag på lämplig personal beror på brist på kompetens och engagemang för att göra allt för att behålla vårdcentralen”. I det fallet är du okunnig och borde skämmas. Har du själv en erforderlig läkarkompetens, så är det bara att ta på sig den vita rocken och komma och jobba. I annat fall bör du ta reda på var du pratar om. I den här frågan vet jag lite mer.

2: Dessvärre är det nödvändigt med en konkurrensutsättning. Den 17 februari 2015 halkade jag och slet av lårmuskelfästet i höger knä, och ett muskelfäste i vänster axel och fick även en mindre skada i höger armbåge. den 22 februari opererades lårmuskelfästet vid Uddevalla lasarett, men skadan i vänster axel undersöktes inte med tillräckligt väl fungerande metoder och åtgärdades inte. Vid flera återbesök beträffande knäskadan anmälde jag fortsatta problem med axeln, vilket inte ledde till någon åtgärd, eller ens en kvalificerad undersökning. Den 13 oktober, sedan en sjukgymnast konstaterat att axeln måste ha fått en bestående skada, kontaktade jag återigen ortopedin i Uddevalla, som av olika skäl förhalade ärendet. Efter direktkontakt den 10 december med klinikchefen istället för „tjänstevägen”, så blev det undersökning på Carlanderska den 14:edecember och operation på Orthocenter i Göteborg den 20 januari. Det var elva månader efter det att skadan uppstod.

Dessvärre är det fria vårdvalet en nödvändighet. I den lyckliga värld som du lever i, Karl-Olof Niklasson, så kanske det inte behövs. Men vi lever inte alla i den världen.

Björn Arén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.