2016-02-06 06:00

2016-02-06 06:00

Rätt att jobba heltid i regionen

VÄSTRA GÖTALAND: Självklart att leva på sin lön Annette Ternstedt (v) BengtsforsPeter Spjuth (v) Lilla Edet

Motion

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är självklart att alla ska kunna leva på sin lön. Det förutsätter rätt att jobba heltid. Det är oftast i de kvinnodominerade yrkena inom offentlig sektor och handel som ofrivillig deltid är ett problem. Inom Västra Götalandsregionen har de flesta heltidsanställning. Men den ofrivilliga deltiden är ett växande problem, som enligt fackföreningen Kommunal främst drabbar deras medlemmar. Det är vanligast vid tidsbegränsad anställning och finns till exempel inom kök och städ på våra sjukhus eller som elevassistent på naturbruksgymnasierna.

De borgerliga partierna och Miljöpartiet intresserar sig inte för frågan och har slutat göra uppföljningar. Det är självklart för oss vänsterpartister att vi ställer upp bakom Kommunals krav på ”Rätt till heltid och möjlighet till deltid” och därför har vi lagt en motion i regionfullmäktige om att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare ska ge alla rätt att välja heltidsarbete.

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är självklart att alla ska kunna leva på sin lön. Det förutsätter rätt att jobba heltid. Det är oftast i de kvinnodominerade yrkena inom offentlig sektor och handel som ofrivillig deltid är ett problem. Inom Västra Götalandsregionen har de flesta heltidsanställning. Men den ofrivilliga deltiden är ett växande problem, som enligt fackföreningen Kommunal främst drabbar deras medlemmar. Det är vanligast vid tidsbegränsad anställning och finns till exempel inom kök och städ på våra sjukhus eller som elevassistent på naturbruksgymnasierna.

De borgerliga partierna och Miljöpartiet intresserar sig inte för frågan och har slutat göra uppföljningar. Det är självklart för oss vänsterpartister att vi ställer upp bakom Kommunals krav på ”Rätt till heltid och möjlighet till deltid” och därför har vi lagt en motion i regionfullmäktige om att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare ska ge alla rätt att välja heltidsarbete.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.