2016-02-01 14:25

2016-02-01 14:25

Service på landet

BORTA

Vi hade en gång ett postkontor.

Det ersattes för länge sedan av en gul postlåda.

Nu har postlådan försvunnit...

Tössebo

Vi hade en gång ett postkontor.

Det ersattes för länge sedan av en gul postlåda.

Nu har postlådan försvunnit...

Tössebo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.