2016-01-30 06:00

2016-01-30 06:00

Åmåls politiker är värda en guldstjärna

SKOLDEBATTEN: Vi blir inte lidande av integration

Åmåls politiker och tjänstemän är värda en guldstjärna. Jag är stolt över att bo i Åmål som på bred front föredömligt utför ett gediget arbete för integration. Att Åmål skulle ha en segregerad skola är för mig skrämmande. Det kommer att krävas mer resurser i skolorna men ingen investering är bättre än den i nästa generation.

Vi blir inte lidande av integration. Vi blir lidande av segregation och utanförskap. Att lära sig språket är nyckeln för att komma in i vårt samhälle och det görs genom integration. Vi kommer att vinna på att våra nysvenskar så fort som möjligt etableras i vårt samhälle.

Jag bor också på norr som många andra och det hade varit väldigt bekvämt för min son att kunna gå eller cykla själv till skolan i mellanstadiet. Jag ser ändå det som ett litet bekymmer jämfört med vad segregation skulle föra med sig. Segregation har vi haft nog av rent historiskt. Visst, nysvenskarna har ”valt” att bo i lägenhet centralt. Var hade de bott om de haft pengar, körkort och bil? Inte i ”Drop in” i alla fall.

Jag förstår att många är oroliga över hur deras barn ska förflytta sig mellan skolorna på ett säkert sätt samtidigt som de vill värna om miljön. Förståeligt när vi har en stor andel bilar i omlopp i en liten stad. Samtidigt ökar stillasittandet i vårt samhälle. Det åks mer bil och många har ett stillasittande arbete och fritid.

Hälften av alla bilresor är kortare än 5 km. Om alla cyklar eller går istället för att ta bilen på sträckor under 5 km halverar vi antalet bilresor! Tänk er hur miljön i Åmål skulle se ut då runt skolorna. Det skulle reducera riskerna för olika typer att incidenter drastiskt. Miljöutsläppen skulle minska och då är en buss till i trafik i Åmål miljökompenserad. Det skulle bli en trevligare miljö för barnen som går och cyklar och även för de som måste ta bilen. Det skulle ge enorma hälsovinster.

En ”levande skolskjuts” låter också som en utmärkt idé. Nu finns det troligen inte tid men det hade varit det bästa; frisk luft och motion till barnen innan skolan påverkar inlärningen och hälsan mycket positivt. Att GÅ är inte farligt. Våra barn är mer fördomsfria än oss vuxna. Många barn har visat att de gärna vill göra något för andra barn som flytt från krig, de visar prov på en enorm medmänsklighet. De visar ingen antydan till egoism. De är också värda en guldstjärna.

Åmåls politiker och tjänstemän är värda en guldstjärna. Jag är stolt över att bo i Åmål som på bred front föredömligt utför ett gediget arbete för integration. Att Åmål skulle ha en segregerad skola är för mig skrämmande. Det kommer att krävas mer resurser i skolorna men ingen investering är bättre än den i nästa generation.

Vi blir inte lidande av integration. Vi blir lidande av segregation och utanförskap. Att lära sig språket är nyckeln för att komma in i vårt samhälle och det görs genom integration. Vi kommer att vinna på att våra nysvenskar så fort som möjligt etableras i vårt samhälle.

Jag bor också på norr som många andra och det hade varit väldigt bekvämt för min son att kunna gå eller cykla själv till skolan i mellanstadiet. Jag ser ändå det som ett litet bekymmer jämfört med vad segregation skulle föra med sig. Segregation har vi haft nog av rent historiskt. Visst, nysvenskarna har ”valt” att bo i lägenhet centralt. Var hade de bott om de haft pengar, körkort och bil? Inte i ”Drop in” i alla fall.

Jag förstår att många är oroliga över hur deras barn ska förflytta sig mellan skolorna på ett säkert sätt samtidigt som de vill värna om miljön. Förståeligt när vi har en stor andel bilar i omlopp i en liten stad. Samtidigt ökar stillasittandet i vårt samhälle. Det åks mer bil och många har ett stillasittande arbete och fritid.

Hälften av alla bilresor är kortare än 5 km. Om alla cyklar eller går istället för att ta bilen på sträckor under 5 km halverar vi antalet bilresor! Tänk er hur miljön i Åmål skulle se ut då runt skolorna. Det skulle reducera riskerna för olika typer att incidenter drastiskt. Miljöutsläppen skulle minska och då är en buss till i trafik i Åmål miljökompenserad. Det skulle bli en trevligare miljö för barnen som går och cyklar och även för de som måste ta bilen. Det skulle ge enorma hälsovinster.

En ”levande skolskjuts” låter också som en utmärkt idé. Nu finns det troligen inte tid men det hade varit det bästa; frisk luft och motion till barnen innan skolan påverkar inlärningen och hälsan mycket positivt. Att GÅ är inte farligt. Våra barn är mer fördomsfria än oss vuxna. Många barn har visat att de gärna vill göra något för andra barn som flytt från krig, de visar prov på en enorm medmänsklighet. De visar ingen antydan till egoism. De är också värda en guldstjärna.

  • Kristina Martinsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.