2016-01-23 06:00

2016-01-23 06:00

Skrota förslaget till ny skolorganisation

SKOLDEBATTEN: Vad är den egentliga orsaken?

Trafikfara

Den nya organisationen skulle i korthet innebära att grundskolan i centralorten omorganiseras så att Rösparkskolan blir en lågstadieskola med årskurs 1-3 och att Södra Skolan blir en mellanstadieskola årsklass 4- 6.

Kommunen säger att anledningen till att man vill göra om skolorganisationen är den nya lagen som träder i kraft den 1 jan. Men efter som de nyanlända eleverna redan är placerade i klasser uppfyller kommunen redan den nya lagen som säger att eleven inom två månader skall placeras i lämplig klass.

Skrota förslaget och behåll skolan som den är i dag med två mindre skolor, en i söder och en i norr med årsklasserna 1-6 i varje skola. Vi skall vara stolta i vår kommun över att kunna erbjuda våra barn en trygg och säker skolgång där närheten ur trafiksynpunkt måste väga tyngst.

Många föräldrar var oroliga över att behöva utsätta sina barn för den trafikfara det innebär om det nya förslaget om omorganisation går igenom.

Det svar som gavs var att samtliga berörda elever kommer att få åka buss (eller ”levande buss” vilket betyder att man får GÅ i grupp från den skola man flyttas från till den skola man skall gå på). Kommer detta att ske på skoltid?

Om det nu visar sig att det blivit för många nyanlända elever på Södra Skolan så måste det gå att göra en omplacering. Men enligt uttalande av Catrin Eriksson så har de nyanlända eleverna svenskt medlemskap och har samma rätt att välja den skola man vill gå i och familjerna har därför valt att bosätta sig i centrum för att få närheten till skolan. En förälder ställer då frågan om inte detta även gäller oss? Vi valde Rösparkskolan för våra barn, köpte en villa och bosätter oss nära skolan så att våra barn skulle få en kortare och säkrare väg till skolan.

Det svar föräldern fick var ”man kan inte få allt man begär”.

Men de problem man har på Södra Skolan försvinner ju inte för att man vill göra en omorganisation. Här måste skolan rektorer kunna samarbeta och finna en lämplig lösning, tyvärr verkar det som att deras auktoritet har tagits ifrån dem och får dem att fungerar som mellanchefer styrda uppifrån av inkompetenta politiker.

Men vad är den egentliga orsaken till att man vill göra denna omorganisation? Det kan inte vara för elevens och familjens bästa. Kan det vara så att vissa lärare inte klarar den arbetsmiljö man har på Södra och vill flytta till Rösparksskolan?

Den nya organisationen skulle i korthet innebära att grundskolan i centralorten omorganiseras så att Rösparkskolan blir en lågstadieskola med årskurs 1-3 och att Södra Skolan blir en mellanstadieskola årsklass 4- 6.

Kommunen säger att anledningen till att man vill göra om skolorganisationen är den nya lagen som träder i kraft den 1 jan. Men efter som de nyanlända eleverna redan är placerade i klasser uppfyller kommunen redan den nya lagen som säger att eleven inom två månader skall placeras i lämplig klass.

Skrota förslaget och behåll skolan som den är i dag med två mindre skolor, en i söder och en i norr med årsklasserna 1-6 i varje skola. Vi skall vara stolta i vår kommun över att kunna erbjuda våra barn en trygg och säker skolgång där närheten ur trafiksynpunkt måste väga tyngst.

Många föräldrar var oroliga över att behöva utsätta sina barn för den trafikfara det innebär om det nya förslaget om omorganisation går igenom.

Det svar som gavs var att samtliga berörda elever kommer att få åka buss (eller ”levande buss” vilket betyder att man får GÅ i grupp från den skola man flyttas från till den skola man skall gå på). Kommer detta att ske på skoltid?

Om det nu visar sig att det blivit för många nyanlända elever på Södra Skolan så måste det gå att göra en omplacering. Men enligt uttalande av Catrin Eriksson så har de nyanlända eleverna svenskt medlemskap och har samma rätt att välja den skola man vill gå i och familjerna har därför valt att bosätta sig i centrum för att få närheten till skolan. En förälder ställer då frågan om inte detta även gäller oss? Vi valde Rösparkskolan för våra barn, köpte en villa och bosätter oss nära skolan så att våra barn skulle få en kortare och säkrare väg till skolan.

Det svar föräldern fick var ”man kan inte få allt man begär”.

Men de problem man har på Södra Skolan försvinner ju inte för att man vill göra en omorganisation. Här måste skolan rektorer kunna samarbeta och finna en lämplig lösning, tyvärr verkar det som att deras auktoritet har tagits ifrån dem och får dem att fungerar som mellanchefer styrda uppifrån av inkompetenta politiker.

Men vad är den egentliga orsaken till att man vill göra denna omorganisation? Det kan inte vara för elevens och familjens bästa. Kan det vara så att vissa lärare inte klarar den arbetsmiljö man har på Södra och vill flytta till Rösparksskolan?

  • För elevens bästa

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.