2016-01-23 06:00

2016-01-23 06:00

Läget är ansträngt

SKOLDEBATTEN: Grundskolan i Åmåls kommun växer

Integration

Svar på insändare i PD 16 januari 2016:

Förslaget till ny skolorganisation är inget som enheten grundskola lagt för nöjes skull. Förslaget innebär att eleverna i åk 4 på Rösparksskolan och åk 1 på Södra skolan kommer att få byta skola nästa läsår och det förstår såväl tjänstemän som politiker att det orsakar oro hos elever och vårdnadshavare. Förslaget är framtaget för att möta tre stora utmaningar i Åmåls kommun, utmaningar som tjänstemän och politiker inte råder över men ändå har ansvaret att hitta lösningar på.

Den ena utmaningen handlar om lokaler då Rösparksskolan idag huserar i tillfälliga lokaler under utredning inför renovering/ombyggnation/nybyggnation.

Den andra utmaningen är den stora svårigheten att rekrytera behöriga lärare under rådande lärarbrist, vilken växer för varje vecka med ökat antal elever och kommande pensionsavgångar såväl lokalt i Åmål som nationellt.

Den tredje utmaningen är Södra skolan som riskerar att bli en segregerad skola. Redan idag finns en hel förskoleklass med enbart elever som har annat modersmål än svenska, vilket inte ger förutsättningar för en god integration av våra nya svenskar med permanenta uppehållstillstånd som har valt att bosätta sig i Åmål.

Till vår stora glädje växer befolkningen i Åmål. Tillväxten har dock har skett på mycket kort tid och därför står grundskolan i Åmåls kommun inför nya utmaningar. Förslaget har sina brister, men är det bästa tänkbara utifrån omständigheterna.

Läget inom grundskolan är ansträngt vad gäller lokaler och personal. Möjligheterna till integration är minimal varför det inför läsåret 2016/2017 måste till en lösning som är hållbar i mer än ett år.

Svar på insändare i PD 16 januari 2016:

Förslaget till ny skolorganisation är inget som enheten grundskola lagt för nöjes skull. Förslaget innebär att eleverna i åk 4 på Rösparksskolan och åk 1 på Södra skolan kommer att få byta skola nästa läsår och det förstår såväl tjänstemän som politiker att det orsakar oro hos elever och vårdnadshavare. Förslaget är framtaget för att möta tre stora utmaningar i Åmåls kommun, utmaningar som tjänstemän och politiker inte råder över men ändå har ansvaret att hitta lösningar på.

Den ena utmaningen handlar om lokaler då Rösparksskolan idag huserar i tillfälliga lokaler under utredning inför renovering/ombyggnation/nybyggnation.

Den andra utmaningen är den stora svårigheten att rekrytera behöriga lärare under rådande lärarbrist, vilken växer för varje vecka med ökat antal elever och kommande pensionsavgångar såväl lokalt i Åmål som nationellt.

Den tredje utmaningen är Södra skolan som riskerar att bli en segregerad skola. Redan idag finns en hel förskoleklass med enbart elever som har annat modersmål än svenska, vilket inte ger förutsättningar för en god integration av våra nya svenskar med permanenta uppehållstillstånd som har valt att bosätta sig i Åmål.

Till vår stora glädje växer befolkningen i Åmål. Tillväxten har dock har skett på mycket kort tid och därför står grundskolan i Åmåls kommun inför nya utmaningar. Förslaget har sina brister, men är det bästa tänkbara utifrån omständigheterna.

Läget inom grundskolan är ansträngt vad gäller lokaler och personal. Möjligheterna till integration är minimal varför det inför läsåret 2016/2017 måste till en lösning som är hållbar i mer än ett år.

  • Kent Jönssonenhetschef, enheten grundskola, Malin Brunzellrektor, Södra skolan, Lars-Erik Fransson, rektor, Rösparksskolan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.