2016-01-20 06:00

2016-01-20 10:14

Bra med flera grundskolor

SKOLFRÅGAN: Stå emot latmaskar

Bra att Åmål som stad kan ha flera grundskolor såsom lågstadieskolor, mellanstadieskolor, högstadieskola.

Åmål kan väl ses som en något för stor stad för en enda kommunal skola att erbjuda befolkningen. Nästan 1 000 människor mellan 6 och 67 års ålder som under årtionden ska åka till ett och samma ställe, samtidigt, fem dagar i veckan, året runt. Ingen trevlig arbetsplats för småbarn.

Man får förutsätta att politiker i Åmål är kompetenta nog att stå emot latmaskar och lobbyister som prompt måste ha en skola intill husknuten. Om det märkliga förslaget om en enda kommunal grundskola, bortsett högstadium, skulle blivit aktuellt, skulle i så fall föräldrarepresentanter för skolan vara lika intresserade av en enda stor skola någon annanstans i kommunen än Rösparksskolans nuvarande läge? Södra stadsdelarna, månntro? Mer mot Tösse kanske? Eller bortåt Edsleskog till? För huvudangelägenheten gällde väl främst lyckad integration?

Hoppas skolledningen tillsammans med ansvariga politiker istället lyckas driva och utveckla en skolorganisation där kommunen kan erbjuda så väl redan boende i staden som potentiella invånare olika alternativa skolor, vilket ger än mer gott intryck av Åmål som en attraktiv, utvecklande och mångfasetterad stad. Ett enda alternativ av något är aldrig attraktivt, oavsett storlek.

Bina

Åmål kan väl ses som en något för stor stad för en enda kommunal skola att erbjuda befolkningen. Nästan 1 000 människor mellan 6 och 67 års ålder som under årtionden ska åka till ett och samma ställe, samtidigt, fem dagar i veckan, året runt. Ingen trevlig arbetsplats för småbarn.

Man får förutsätta att politiker i Åmål är kompetenta nog att stå emot latmaskar och lobbyister som prompt måste ha en skola intill husknuten. Om det märkliga förslaget om en enda kommunal grundskola, bortsett högstadium, skulle blivit aktuellt, skulle i så fall föräldrarepresentanter för skolan vara lika intresserade av en enda stor skola någon annanstans i kommunen än Rösparksskolans nuvarande läge? Södra stadsdelarna, månntro? Mer mot Tösse kanske? Eller bortåt Edsleskog till? För huvudangelägenheten gällde väl främst lyckad integration?

Hoppas skolledningen tillsammans med ansvariga politiker istället lyckas driva och utveckla en skolorganisation där kommunen kan erbjuda så väl redan boende i staden som potentiella invånare olika alternativa skolor, vilket ger än mer gott intryck av Åmål som en attraktiv, utvecklande och mångfasetterad stad. Ett enda alternativ av något är aldrig attraktivt, oavsett storlek.

Bina

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.