2016-01-14 16:55

2016-01-14 16:55

Bygg ut E45 till motorväg

DALSLAND: Vägnätet i Sverige är dåpligt utbyggt

Säkerhet

En välmående region som utvecklas kräver goda möjligheter till transporter av både människor och varor. Sverige är ett glesbefolkat land och även i Dalsland är avstånden stora. Detta kommer att ställa krav på ökat resande i framtiden om arbetsmarknaden ska fungera och människors livspussel ska kunna gå ihop. För att detta ska bli möjligt behövs alla trafikslag och satsningar på utbyggd infrastruktur måste göras.

Samtidigt kan vi inte bortse ifrån att bilen i dagsläget är det överlägste populäraste färdmedlet. Nio av tio resor sker på väg i dag och åtta av tio med bil. Antalet bilar fortsätter också att öka och bilförsäljningen slår nya rekord. Nya grupper av människor ges tillgång till bil och kvinnors biläggande ökar snabbast. Samtidigt blir bilarna renare och tystare. Bara sedan 2006 har personbilarnas koldioxidutsläpp minskat med 14 procent. Det pågår alltså en fantastisk utveckling inom bilbranschen som kommer att öka människors mobilitet. Detta måste hänsyn tas till när infrastruktursatsningar görs.

Vägnätet i Sverige är dåligt utbyggt på många håll. Ett exempel på detta är E45 mellan Karlstad och Göteborg. Båda är bland Sveriges 20 största städer och det skiljer 25 mil mellan dem. I dagsläget är endast sträckan mellan Göteborg och Trollhättan samt den förbi Segmon, som delas med E18, utbyggd till motorväg. Samtidigt sker endast 9 procent av dödsolyckorna i Sverige på motorvägar eller motorleder, vilket gör dem till den säkraste vägtypen.

Att bygga ut E45 till motorväg skulle inte bara innebära säkerhetsvinster. Det skulle också knyta ihop de västra delarna av Sverige och stimulera arbetsmarknaden.

Det är naturligtvis kostsamt att bygga motorvägar. De samhällsekonomiska vinsterna kommer dock att med största sannolikhet att bli större på sikt i jämförelse med att inte göra något. Politiker och beslutsfattare måste ta hänsyn till de verkliga behov som finns och se till hur människors resande faktiskt ser ur. I denna uppfattning är vi inte ensamma. Kungliga Automobilklubben (KAK) har frågat svenskarna genom en Skop-undersökning om deras synsätt på hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar.

En majoritet (58 procent) anser att pengarna som satsas på trafikinvesteringar och underhåll bör fördelas efter hur många som reser med olika trafikslag. Betydligt färre (33 procent) anser att pengarna bör fördelas efter politikernas önskan om att styra folks resande. Det är alltså tydligt att vanliga människor vill att prioriteringarna ska utgå ifrån de reella behov som finns och inte de som politikerna för stunden tycker är de bästa.

Thomas Lindskog, Ordförande i KAK Västra

Anders Ydstedt, Ordförande i KAK:s Expertråd

En välmående region som utvecklas kräver goda möjligheter till transporter av både människor och varor. Sverige är ett glesbefolkat land och även i Dalsland är avstånden stora. Detta kommer att ställa krav på ökat resande i framtiden om arbetsmarknaden ska fungera och människors livspussel ska kunna gå ihop. För att detta ska bli möjligt behövs alla trafikslag och satsningar på utbyggd infrastruktur måste göras.

Samtidigt kan vi inte bortse ifrån att bilen i dagsläget är det överlägste populäraste färdmedlet. Nio av tio resor sker på väg i dag och åtta av tio med bil. Antalet bilar fortsätter också att öka och bilförsäljningen slår nya rekord. Nya grupper av människor ges tillgång till bil och kvinnors biläggande ökar snabbast. Samtidigt blir bilarna renare och tystare. Bara sedan 2006 har personbilarnas koldioxidutsläpp minskat med 14 procent. Det pågår alltså en fantastisk utveckling inom bilbranschen som kommer att öka människors mobilitet. Detta måste hänsyn tas till när infrastruktursatsningar görs.

Vägnätet i Sverige är dåligt utbyggt på många håll. Ett exempel på detta är E45 mellan Karlstad och Göteborg. Båda är bland Sveriges 20 största städer och det skiljer 25 mil mellan dem. I dagsläget är endast sträckan mellan Göteborg och Trollhättan samt den förbi Segmon, som delas med E18, utbyggd till motorväg. Samtidigt sker endast 9 procent av dödsolyckorna i Sverige på motorvägar eller motorleder, vilket gör dem till den säkraste vägtypen.

Att bygga ut E45 till motorväg skulle inte bara innebära säkerhetsvinster. Det skulle också knyta ihop de västra delarna av Sverige och stimulera arbetsmarknaden.

Det är naturligtvis kostsamt att bygga motorvägar. De samhällsekonomiska vinsterna kommer dock att med största sannolikhet att bli större på sikt i jämförelse med att inte göra något. Politiker och beslutsfattare måste ta hänsyn till de verkliga behov som finns och se till hur människors resande faktiskt ser ur. I denna uppfattning är vi inte ensamma. Kungliga Automobilklubben (KAK) har frågat svenskarna genom en Skop-undersökning om deras synsätt på hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar.

En majoritet (58 procent) anser att pengarna som satsas på trafikinvesteringar och underhåll bör fördelas efter hur många som reser med olika trafikslag. Betydligt färre (33 procent) anser att pengarna bör fördelas efter politikernas önskan om att styra folks resande. Det är alltså tydligt att vanliga människor vill att prioriteringarna ska utgå ifrån de reella behov som finns och inte de som politikerna för stunden tycker är de bästa.

Thomas Lindskog, Ordförande i KAK Västra

Anders Ydstedt, Ordförande i KAK:s Expertråd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.