2015-12-31 09:00

2015-12-31 09:00

Region och kommuner måste hjälpas åt

SJUKVÅRD: Mycket som måste fungera när en patient ska hem från sjukhuset

Nu-sjukvården och kommunerna sitter i samma båt – nu måste vi ro åt samma håll.

En god samverkan mellan Nu-sjukvården och kommunerna är grunden i vår gemensamma vårdsamverkan för invånarna. Nu-sjukvården har ofta överbeläggningar och kommunerna pekas ut som boven i dramat eftersom vi inte tar hem våra färdigbehandlade patienter. Flera av Fyrbodals kommuner har aldrig, eller väldigt sällan, några betaldagar för patienter som inte kunnat få plats i den kommunala vården.

Sedan Ädelreformen 1992, då kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och handikappade, har antalet vårdplatserna på sjukhusen halverats. Medelvårdtiden i slutenvården har minskat från 8,7 dagar till 5,2 dagar (2012). Utvecklingen har varit, och är, så omfattande att ingen hade kunnat förutse omfattningen och vårdtyngden på den vård som nu bedrivs i kommunernas regi. Det är inte sällan mycket svårt sjuka personer (barn, vuxna eller äldre) som tidigare vårdades på sjukhus som nu sköts i den kommunala hälso- och sjukvården. Detta ställer stora krav på vården och vi har bara sett början. De som är 65 år och äldre utgör i dag 19 procent av befolkningen och om trettio år beräknas andelen äldre ha ökat till 24 procent, enligt Statistiska centralbyråns prognoser.

Inom slutenvården minskar antalet platser på grund av begränsade resurser i form av pengar och tillgång på utbildad personal. Det är precis samma problem för oss i kommunerna. I en artikel från Bohusläningen den 7 december, uttalar sig en läkare i slutenvården om risken för patientsäkerheten när sjuka äldre skrivs ut trots att de inte anses färdigbehandlade. Kommunen har inget att säga till om – har läkaren bedömt patienten som färdigbehandlad så är det så.

Arbetsbelastning, eller annan orsak inom slutenvården som kommunen inte känner till, gör också att utskrivningen från slutenvården till kommunen innehåller brister. Den mest allvarliga är att cirka 23 procent av patienterna inte har rätt läkemedel med sig och/eller en felaktig läkemedelslista (kartläggning våren 2015).

När en patient ska hem från sjukhuset är det mycket som ska fungera: platser, omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, hjälpmedel med mera ska finnas på plats. När mycket svårt sjuka patienter ska hem tar det ännu mer tid att iordningställa för hemgång på ett tryggt och bra sätt – de räcker alltså inte bara med en plats.

Låt oss istället för att skuldbelägga varandra ta varandra i hand och påtala behovet av mer resurser för vården i form av platser, personal och medel till kompetensutveckling. Med tanke på den demografiska utvecklingen är det självklart att vi måste ro åt samma håll...

Socialcheferna i Fyrbodals kommuner:

Lena Johansson, Trollhättan

Bo Lundgren, Uddevalla

Karin Hallberg, Vänersborg

Sven Bergelind, Lilla Edet

Maria Reinholdsson, Strömstad

Maj Lätto, Tanum

Lena Mossberg, Bengtsfors

Tommy Almström, Dals Ed

Anders Asklund, Mellerud

Monica Birgersson, Färgelanda

Jan-Erik Samuelsson, Åmål

Rickard Persson, Munkedal

Eva Andersson, Lysekil

Lars Alvebratt, Orust

Nina Roos, Sotenäs

En god samverkan mellan Nu-sjukvården och kommunerna är grunden i vår gemensamma vårdsamverkan för invånarna. Nu-sjukvården har ofta överbeläggningar och kommunerna pekas ut som boven i dramat eftersom vi inte tar hem våra färdigbehandlade patienter. Flera av Fyrbodals kommuner har aldrig, eller väldigt sällan, några betaldagar för patienter som inte kunnat få plats i den kommunala vården.

Sedan Ädelreformen 1992, då kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och handikappade, har antalet vårdplatserna på sjukhusen halverats. Medelvårdtiden i slutenvården har minskat från 8,7 dagar till 5,2 dagar (2012). Utvecklingen har varit, och är, så omfattande att ingen hade kunnat förutse omfattningen och vårdtyngden på den vård som nu bedrivs i kommunernas regi. Det är inte sällan mycket svårt sjuka personer (barn, vuxna eller äldre) som tidigare vårdades på sjukhus som nu sköts i den kommunala hälso- och sjukvården. Detta ställer stora krav på vården och vi har bara sett början. De som är 65 år och äldre utgör i dag 19 procent av befolkningen och om trettio år beräknas andelen äldre ha ökat till 24 procent, enligt Statistiska centralbyråns prognoser.

Inom slutenvården minskar antalet platser på grund av begränsade resurser i form av pengar och tillgång på utbildad personal. Det är precis samma problem för oss i kommunerna. I en artikel från Bohusläningen den 7 december, uttalar sig en läkare i slutenvården om risken för patientsäkerheten när sjuka äldre skrivs ut trots att de inte anses färdigbehandlade. Kommunen har inget att säga till om – har läkaren bedömt patienten som färdigbehandlad så är det så.

Arbetsbelastning, eller annan orsak inom slutenvården som kommunen inte känner till, gör också att utskrivningen från slutenvården till kommunen innehåller brister. Den mest allvarliga är att cirka 23 procent av patienterna inte har rätt läkemedel med sig och/eller en felaktig läkemedelslista (kartläggning våren 2015).

När en patient ska hem från sjukhuset är det mycket som ska fungera: platser, omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, hjälpmedel med mera ska finnas på plats. När mycket svårt sjuka patienter ska hem tar det ännu mer tid att iordningställa för hemgång på ett tryggt och bra sätt – de räcker alltså inte bara med en plats.

Låt oss istället för att skuldbelägga varandra ta varandra i hand och påtala behovet av mer resurser för vården i form av platser, personal och medel till kompetensutveckling. Med tanke på den demografiska utvecklingen är det självklart att vi måste ro åt samma håll...

Socialcheferna i Fyrbodals kommuner:

Lena Johansson, Trollhättan

Bo Lundgren, Uddevalla

Karin Hallberg, Vänersborg

Sven Bergelind, Lilla Edet

Maria Reinholdsson, Strömstad

Maj Lätto, Tanum

Lena Mossberg, Bengtsfors

Tommy Almström, Dals Ed

Anders Asklund, Mellerud

Monica Birgersson, Färgelanda

Jan-Erik Samuelsson, Åmål

Rickard Persson, Munkedal

Eva Andersson, Lysekil

Lars Alvebratt, Orust

Nina Roos, Sotenäs

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.