2015-12-12 06:00

2015-12-14 11:51

Hjälp behövs inför helgerna

INTERPELLATION: En trygg jul för alla

Akut

I februari ställde jag en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om våld i nära relationer. Interpellationssvaret lämnade mycket i övrigt att önska. Det gjorde att jag lämnade in en motion till kommunfullmäktige i juni.

I förra lördagens PD kunde man läsa att allt fler kvinnor misshandlas i hemmet i Åmål. Detta är oacceptabelt! Jag undrar då hur det går med behandlingen av motionen med tanke på de kommande helgerna? Mörkertalet när det gäller detta brott är stort vilket omnämndes i artikeln.

På frågan hur det förebyggande arbetet fungerar i Åmål fick jag inget svar. När det gäller samverkan mellan olika parter, till exempel individ- och familjeomsorgen och skola, fick jag veta att ”där finns mer att göra”. Hur information och kompetens sprids i förvaltningar är oklart.

I interpellationen fanns också frågan: Är det tydligt för drabbade hur de ska få hjälp och räcker det med en kontakt för att få denna hjälp? Då fick jag svaret från kommunstyrelsens ordförande: ”Vad gäller frågan om en kontakt räcker för att få hjälp finner jag den något underligt ställd. Jag förutsätter att den person som blivit utsatt för våld i nära relationer får den hjälp som den ska omedelbart och att hjälp inte måste sökas fler gånger innan åtgärder sätts in.”

Vad kommunstyrelsens ordförande förutsätter fungerar dessvärre inte så bra i praktiken, speciellt inte på helger då hjälpen behövs bäst.

I min motion i juni yrkade jag bland annat på att individ- och familjeomsorgen tillförs medel så att sociala jouren förstärks, främst på helger. De som behöver hjälp behöver det omedelbart och de ska omgående tilldelas en person att samordna dennes hjälp. Detta är det mest akuta vilket jag hoppas nu är ordnat inför helgerna. För en trygg jul för alla.

 

Lisbeth Vestlund ( L )

I februari ställde jag en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om våld i nära relationer. Interpellationssvaret lämnade mycket i övrigt att önska. Det gjorde att jag lämnade in en motion till kommunfullmäktige i juni.

I förra lördagens PD kunde man läsa att allt fler kvinnor misshandlas i hemmet i Åmål. Detta är oacceptabelt! Jag undrar då hur det går med behandlingen av motionen med tanke på de kommande helgerna? Mörkertalet när det gäller detta brott är stort vilket omnämndes i artikeln.

På frågan hur det förebyggande arbetet fungerar i Åmål fick jag inget svar. När det gäller samverkan mellan olika parter, till exempel individ- och familjeomsorgen och skola, fick jag veta att ”där finns mer att göra”. Hur information och kompetens sprids i förvaltningar är oklart.

I interpellationen fanns också frågan: Är det tydligt för drabbade hur de ska få hjälp och räcker det med en kontakt för att få denna hjälp? Då fick jag svaret från kommunstyrelsens ordförande: ”Vad gäller frågan om en kontakt räcker för att få hjälp finner jag den något underligt ställd. Jag förutsätter att den person som blivit utsatt för våld i nära relationer får den hjälp som den ska omedelbart och att hjälp inte måste sökas fler gånger innan åtgärder sätts in.”

Vad kommunstyrelsens ordförande förutsätter fungerar dessvärre inte så bra i praktiken, speciellt inte på helger då hjälpen behövs bäst.

I min motion i juni yrkade jag bland annat på att individ- och familjeomsorgen tillförs medel så att sociala jouren förstärks, främst på helger. De som behöver hjälp behöver det omedelbart och de ska omgående tilldelas en person att samordna dennes hjälp. Detta är det mest akuta vilket jag hoppas nu är ordnat inför helgerna. För en trygg jul för alla.

 

Lisbeth Vestlund ( L )

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.