2015-12-10 06:00

2015-12-10 06:00

Behoven måste stå i fokus

NÄRHÄLSAN: Ideologiska mål för patientens rätt till vård

Replik på insändare från Johnny Magnusson (M) och Jonas Andersson (L):

Den socialdemokratiska vägen till en bra, jämlik och rättvis sjukvård handlar om att sätta fokus på både patienter och personal. Vi tar ansvar för en nära primärvård, där den som bäst behöver vård ska få den, oavsett om den är lönsam eller ej. Vi vill ha en jämlik primärvård, förenkla detaljstyrningen och låta medarbetarna få ett större handlingsansvar, inte kasta ut dem för att de har fel arbetsgivare.

Den moderatledda regionledningen väljer en annan väg. I ett debattinlägg skriver de båda blåa regionråden att Närhälsan genomför just nu ett stort förändrings- och förbättringsarbete. Det låter vackert, men sannolikt kommer vare sig personal eller patienter le, efter att de smakat på den bittra sörja som återstår när man kokat ner den här soppan till dess huvudsakliga essens.

Fem vårdcentraler – Åmål, Brastad, Viskafors, Åby och Skara – bjuds ut till högstbjudande privata bolag, och ytterligare sex stycken ligger i främsta skottlinjen för att gå samma väg. Skälet, säger man, är att dessa vårdcentraler inte är lönsamma. Men, Johnny Magnusson och Jonas Andersson, att generera pengar är väl inte huvuduppgiften för vården? En vårdcentrals existensberättigande ligger inte i om den är lönsam, utan om den behövs.

Intressant i sammanhanget är också att kostnaden för att avveckla bara de fem nu utpekade är fyra gånger högre än det underskott de tillsammans har gjort. Varför använder ni inte våra skattepengar till att ge patienter vård och personalen rimliga arbetsvillkor? Varför låter ni era egna ideologiska systemskiftesdrömmar gå före patienters och anställdas väl och ve?

Ert ansvar är att se till att invånarna får en så god och så nära vård som möjligt, att äldre, kroniskt- och svårt sjuka ska slippa åka långa sträckor för att få den vård de behöver. Dessutom har ni ett arbetsgivaransvar för den egna personalen, de som finns på de här och andra vårdcentraler inom Närhälsan. Det är ert ansvar att se till att arbetsmiljön är god och bemanningen tillräcklig. Men istället för att axla er roll lämnar ni över åt marknaden att lösa ert uppdrag.

Konsekvenserna för patienterna avfärdar man med en axelryckning; man säger sig ha en övertygelse om att man ska säkra vården. Men Johnny Magnusson och Jonas Andersson, sanningen är ju att om inget privat bolag ser möjlighet att tjäna pengar stängs vårdcentralerna! Bara för att de inte är lönsamma tvingas människor till en annan vårdcentral eller mottagning, kanske på annan ort, med allt vad det innebär i form av längre resor, hälsorisker och förlorad tid. Detta är direkta följder av grundbulten i den blå-gröna vårdpolitiken 2015: att sätta ideologiska mål och marknadens väl före patienters rätt till en bra och jämlik vård.

Helen Eliasson (S) Regionråd

Jim Aleberg (S) Andre vice ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Västra Götaland

Den socialdemokratiska vägen till en bra, jämlik och rättvis sjukvård handlar om att sätta fokus på både patienter och personal. Vi tar ansvar för en nära primärvård, där den som bäst behöver vård ska få den, oavsett om den är lönsam eller ej. Vi vill ha en jämlik primärvård, förenkla detaljstyrningen och låta medarbetarna få ett större handlingsansvar, inte kasta ut dem för att de har fel arbetsgivare.

Den moderatledda regionledningen väljer en annan väg. I ett debattinlägg skriver de båda blåa regionråden att Närhälsan genomför just nu ett stort förändrings- och förbättringsarbete. Det låter vackert, men sannolikt kommer vare sig personal eller patienter le, efter att de smakat på den bittra sörja som återstår när man kokat ner den här soppan till dess huvudsakliga essens.

Fem vårdcentraler – Åmål, Brastad, Viskafors, Åby och Skara – bjuds ut till högstbjudande privata bolag, och ytterligare sex stycken ligger i främsta skottlinjen för att gå samma väg. Skälet, säger man, är att dessa vårdcentraler inte är lönsamma. Men, Johnny Magnusson och Jonas Andersson, att generera pengar är väl inte huvuduppgiften för vården? En vårdcentrals existensberättigande ligger inte i om den är lönsam, utan om den behövs.

Intressant i sammanhanget är också att kostnaden för att avveckla bara de fem nu utpekade är fyra gånger högre än det underskott de tillsammans har gjort. Varför använder ni inte våra skattepengar till att ge patienter vård och personalen rimliga arbetsvillkor? Varför låter ni era egna ideologiska systemskiftesdrömmar gå före patienters och anställdas väl och ve?

Ert ansvar är att se till att invånarna får en så god och så nära vård som möjligt, att äldre, kroniskt- och svårt sjuka ska slippa åka långa sträckor för att få den vård de behöver. Dessutom har ni ett arbetsgivaransvar för den egna personalen, de som finns på de här och andra vårdcentraler inom Närhälsan. Det är ert ansvar att se till att arbetsmiljön är god och bemanningen tillräcklig. Men istället för att axla er roll lämnar ni över åt marknaden att lösa ert uppdrag.

Konsekvenserna för patienterna avfärdar man med en axelryckning; man säger sig ha en övertygelse om att man ska säkra vården. Men Johnny Magnusson och Jonas Andersson, sanningen är ju att om inget privat bolag ser möjlighet att tjäna pengar stängs vårdcentralerna! Bara för att de inte är lönsamma tvingas människor till en annan vårdcentral eller mottagning, kanske på annan ort, med allt vad det innebär i form av längre resor, hälsorisker och förlorad tid. Detta är direkta följder av grundbulten i den blå-gröna vårdpolitiken 2015: att sätta ideologiska mål och marknadens väl före patienters rätt till en bra och jämlik vård.

Helen Eliasson (S) Regionråd

Jim Aleberg (S) Andre vice ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Västra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.