2015-12-08 06:00

2015-12-08 06:00

Mycket viktigt med rätt information

NÄRHÄLSAN: Pensionärsföreningar går samman om skrivelse

Kontinuitet

Till besutsfattare inom Västra Götalandsregionen: regionfullmäktige, regionstyrelsen, primärvårdstyrelsen, hälso- och sjukvårdnämnden i norra Dalsland:

Strax efter primärvårdstyrelsens beslut den 19 november 2015 att överlämna förslag till regionstyrelsen om att stänga fem av Närhälsans vårdcentraler i Västra Götalandsregionen – där Närhälsan i Åmål är en av dessa – möttes vi om informationen genom media. Nyheten slog ner som en bomb, då ingen av våra politiker här i Åmål tidigare fått någon information om denna drastiska förändring under en så kort tid. En tråkig konsekvens är också att ingen politikisk representant från Åmål finns med i någon politisk nämnd eller styrelse som på nära håll bevakar vårdfrågor för Åmål. Dessutom finns ingen representant från någon av pensionärsorganisationerna SPF Åmåliterna och PRO Åmål med sammanlagt drygt 1 000 medlemmar. Ansträngningar gjordes från Åmål när nya organisationen skulle sjösättas för att få med någon/några representanter från våra pensionärsorganisationer, dock utan resultat.

Den 1 december 2015 blev vi som representanter för kommunens patientråd, KPR, samt politiker, chefer och verksamhetsföreträdare från Åmål inbjudna till information/dialogmöte av primävårsstyrelsens ordförande, vice ordförande samt primärvårdschefen. Samtliga var eniga om att information om besutet kom hastigt. De närvarande sjukvårdspolitikerna deklarerade att Västra Götalandsregionen ansvarar för att alla invånare i länet ska ha tillgång till bra och god sjukvård.

Att vårdcentralen dragits med stora svårigheter har varit bekant för många. Framför allt stora svårigheter med personalbemanning, främst att få läkare att stanna i Åmål. Ekonomin har urlakats på grund av att stafettläkare anlitas, vilket är mycket negativt för kontinuiteten och tryggheten för både patienter och personal. Personalen ställer upp mycket solidariskt och sliter hårt. Det resulterar i sjukskrivningar och psykiska besvär, vilket heller inte ger någon god kvalitet och trivsel för vare sig patienter eller personal. Alltså måste något göras vilket vi är mycket medvetna om.

Vad vi reagerar starkt emot är den dåliga framförhållningen vad gäller information!

Nyheten om nedläggningsförslaget har skapat stor oro främst för de drygt 6000 listade patienterna och personalen vid vårdcentralen. Frågorna är många: Var ska man söka vård framledes? Ska man åka till Säffle eller någon annanstans? Kan Balder´kliniken ta emot hur många patienter som helst på sin vårdcentral? Hur ska det gå med med hemsjukvården? Och så vidare-

För att lugn och trygghet för alla berörda ska återskapas är det mycket viktigt med rätt information i rätt tid. Vi är eniga om att det ska bli bra och bättre framåt. Därför kräver vi kontinuerlig information och delaktighet allt eftersom processen framskrider!!

För SPF Åmåliterna:

Sven Martinsson, ordförande, Alice Halfvordsson, KPR, Anne-Charlotte Skoogh, KPR, Inger Gustavsson, KPR, Lillemor Edströlm, KPR.

För PRO Åmål:

Owe Bill, ordförande och KPR, Bibbi Moberg, KPR, Lillemor Dahlgren, KPR, Inga-Lisa Janz, KPR.

Till besutsfattare inom Västra Götalandsregionen: regionfullmäktige, regionstyrelsen, primärvårdstyrelsen, hälso- och sjukvårdnämnden i norra Dalsland:

Strax efter primärvårdstyrelsens beslut den 19 november 2015 att överlämna förslag till regionstyrelsen om att stänga fem av Närhälsans vårdcentraler i Västra Götalandsregionen – där Närhälsan i Åmål är en av dessa – möttes vi om informationen genom media. Nyheten slog ner som en bomb, då ingen av våra politiker här i Åmål tidigare fått någon information om denna drastiska förändring under en så kort tid. En tråkig konsekvens är också att ingen politikisk representant från Åmål finns med i någon politisk nämnd eller styrelse som på nära håll bevakar vårdfrågor för Åmål. Dessutom finns ingen representant från någon av pensionärsorganisationerna SPF Åmåliterna och PRO Åmål med sammanlagt drygt 1 000 medlemmar. Ansträngningar gjordes från Åmål när nya organisationen skulle sjösättas för att få med någon/några representanter från våra pensionärsorganisationer, dock utan resultat.

Den 1 december 2015 blev vi som representanter för kommunens patientråd, KPR, samt politiker, chefer och verksamhetsföreträdare från Åmål inbjudna till information/dialogmöte av primävårsstyrelsens ordförande, vice ordförande samt primärvårdschefen. Samtliga var eniga om att information om besutet kom hastigt. De närvarande sjukvårdspolitikerna deklarerade att Västra Götalandsregionen ansvarar för att alla invånare i länet ska ha tillgång till bra och god sjukvård.

Att vårdcentralen dragits med stora svårigheter har varit bekant för många. Framför allt stora svårigheter med personalbemanning, främst att få läkare att stanna i Åmål. Ekonomin har urlakats på grund av att stafettläkare anlitas, vilket är mycket negativt för kontinuiteten och tryggheten för både patienter och personal. Personalen ställer upp mycket solidariskt och sliter hårt. Det resulterar i sjukskrivningar och psykiska besvär, vilket heller inte ger någon god kvalitet och trivsel för vare sig patienter eller personal. Alltså måste något göras vilket vi är mycket medvetna om.

Vad vi reagerar starkt emot är den dåliga framförhållningen vad gäller information!

Nyheten om nedläggningsförslaget har skapat stor oro främst för de drygt 6000 listade patienterna och personalen vid vårdcentralen. Frågorna är många: Var ska man söka vård framledes? Ska man åka till Säffle eller någon annanstans? Kan Balder´kliniken ta emot hur många patienter som helst på sin vårdcentral? Hur ska det gå med med hemsjukvården? Och så vidare-

För att lugn och trygghet för alla berörda ska återskapas är det mycket viktigt med rätt information i rätt tid. Vi är eniga om att det ska bli bra och bättre framåt. Därför kräver vi kontinuerlig information och delaktighet allt eftersom processen framskrider!!

För SPF Åmåliterna:

Sven Martinsson, ordförande, Alice Halfvordsson, KPR, Anne-Charlotte Skoogh, KPR, Inger Gustavsson, KPR, Lillemor Edströlm, KPR.

För PRO Åmål:

Owe Bill, ordförande och KPR, Bibbi Moberg, KPR, Lillemor Dahlgren, KPR, Inga-Lisa Janz, KPR.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.