2015-12-03 17:16

2015-12-03 17:16

Vi tar ett stort ansvar

NÄRHÄLSAN: Västra Götalands invånare har rätt till primärvård Johnny Magnusson (M) regionstyrelsens ordförandeVästra Götalandsregionen Jonas Andersson (L) hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen

Kvalitet

För de fem partierna i Grönblå Samverkan är människors tillgång till hälso- och sjukvård högt prioriterad. Det visar inte minst den stora satsning vi nu gör på regionens akutsjukvård, där tillgängligheten efter flera års försämring äntligen visar tecken på förbättring.

Men vi tar ett lika stort ansvar för den nära primärvården. Vårdcentralen står för den nära vården för invånarna. Vårdcentralen ska, oavsett vem som driver den, utgöra basen i sjukvården och stå för kontinuitet, tillgänglighet och kompetens. Sedan vårdvalet infördes i Västra Götalandsregionen 2009 har antalet vårdcentraler nära nog fördubblats och tillgängligheten till primärvård har ökat kraftigt.

Denna ökning har möjliggjorts av att fler aktörer, jämte den offentliga utföraren i form av Närhälsan, vill driva vårdcentraler i Västra Götaland. För oss, och inte minst för alla invånare som gjort ett aktivt val av vårdcentral, spelar inte logotypen på vårdcentralen något större roll. Huvudsaken är att vårdcentralen är lättillgänglig, har en vård av hög kvalitet och erbjuder god service.

De vårdcentraler som inte lyckas att uppehålla en god kvalitet får svårt att behålla sina patienter och riskerar därmed att få ekonomiska problem. På sikt behöver dessa vårdcentraler avvecklas, oavsett om de drivs i regionens regi eller av en privat utförare. Att fortsätta driva sämre fungerande vårdcentraler med otillräcklig läkarbemanning vore oansvarigt gentemot patienterna och dålig användning av våra gemensamma resurser.

Det är mot denna bakgrund som Närhälsan nu genomför ett stort förändrings- och förbättringsarbete. Närhälsan måste stärka sin ekonomi och säkerställa sina möjligheter att utvecklas och förbättra sin kvalitet för att kunna erbjuda ännu bättre service och tillgänglighet. Det är ett ansvar som vi som högsta ledning måste ta. Problemen har funnits i många år utan att det tidigare socialdemokratiska styret gjort något åt det. Att sticka huvudet i sanden, som tidigare ledning gjort, har dessvärre bara lett till att situationen stadigt försämrats.

Men det finns ingen automatik mellan att Närhälsan drar sig ur en verksamhet och att primärvården försvinner eller minskar i en kommun. Det finns alltid möjlighet för andra vårdgivare att etablera nya vårdcentraler, ta över Närhälsans verksamheter eller utöka befintliga verksamheter för att ta emot fler listade patienter. På precis samma sätt kan en alternativt driven vårdcentral välja att avveckla eller förändra sin verksamhet.

Vi vill understryka att det i regionen finns ett centralt ansvar för att det ska finnas tillgänglig primärvård av hög kvalitet i samtliga kommuner och det ansvaret viker inte den politiska ledningen ifrån.

Kortsiktigt finns en risk att de förändringar som nu genomförs uppfattas som försämringar, men det är vår fasta övertygelse att de på längre sikt säkrar invånarnas tillgång till en nära sjukvård med hög kvalitet.

För de fem partierna i Grönblå Samverkan är människors tillgång till hälso- och sjukvård högt prioriterad. Det visar inte minst den stora satsning vi nu gör på regionens akutsjukvård, där tillgängligheten efter flera års försämring äntligen visar tecken på förbättring.

Men vi tar ett lika stort ansvar för den nära primärvården. Vårdcentralen står för den nära vården för invånarna. Vårdcentralen ska, oavsett vem som driver den, utgöra basen i sjukvården och stå för kontinuitet, tillgänglighet och kompetens. Sedan vårdvalet infördes i Västra Götalandsregionen 2009 har antalet vårdcentraler nära nog fördubblats och tillgängligheten till primärvård har ökat kraftigt.

Denna ökning har möjliggjorts av att fler aktörer, jämte den offentliga utföraren i form av Närhälsan, vill driva vårdcentraler i Västra Götaland. För oss, och inte minst för alla invånare som gjort ett aktivt val av vårdcentral, spelar inte logotypen på vårdcentralen något större roll. Huvudsaken är att vårdcentralen är lättillgänglig, har en vård av hög kvalitet och erbjuder god service.

De vårdcentraler som inte lyckas att uppehålla en god kvalitet får svårt att behålla sina patienter och riskerar därmed att få ekonomiska problem. På sikt behöver dessa vårdcentraler avvecklas, oavsett om de drivs i regionens regi eller av en privat utförare. Att fortsätta driva sämre fungerande vårdcentraler med otillräcklig läkarbemanning vore oansvarigt gentemot patienterna och dålig användning av våra gemensamma resurser.

Det är mot denna bakgrund som Närhälsan nu genomför ett stort förändrings- och förbättringsarbete. Närhälsan måste stärka sin ekonomi och säkerställa sina möjligheter att utvecklas och förbättra sin kvalitet för att kunna erbjuda ännu bättre service och tillgänglighet. Det är ett ansvar som vi som högsta ledning måste ta. Problemen har funnits i många år utan att det tidigare socialdemokratiska styret gjort något åt det. Att sticka huvudet i sanden, som tidigare ledning gjort, har dessvärre bara lett till att situationen stadigt försämrats.

Men det finns ingen automatik mellan att Närhälsan drar sig ur en verksamhet och att primärvården försvinner eller minskar i en kommun. Det finns alltid möjlighet för andra vårdgivare att etablera nya vårdcentraler, ta över Närhälsans verksamheter eller utöka befintliga verksamheter för att ta emot fler listade patienter. På precis samma sätt kan en alternativt driven vårdcentral välja att avveckla eller förändra sin verksamhet.

Vi vill understryka att det i regionen finns ett centralt ansvar för att det ska finnas tillgänglig primärvård av hög kvalitet i samtliga kommuner och det ansvaret viker inte den politiska ledningen ifrån.

Kortsiktigt finns en risk att de förändringar som nu genomförs uppfattas som försämringar, men det är vår fasta övertygelse att de på längre sikt säkrar invånarnas tillgång till en nära sjukvård med hög kvalitet.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.