2015-12-01 06:00

2015-12-01 06:00

Vi tänker kräva besked av regionen

NÄRHÄLSAN: Viktigt att en kommunikation sker

Svar

Svar till Kenneth Karlin, om Närhälsan: De frågor du ställer till oss är oerhört viktigt att få svar på. Men det är inte vi som kan svara på dem, utan det är helt och hållet Västra Götalands regionens förtroendevalda som kan och ska svara på dem.

Vi kan bara konstatera att många frågor i och med beskedet från primärvårdsstyrelsen torsdag 19 november fortfarande är obesvarade. Representanter från Åmåls kommun och representanter för föreningslivet kommer träffa primärvårdens presidium i dag tisdag. Där kommer självfallet många frågor ställas, bland annat det du funderar på, Kenneth. Vi kommer också kräva tydliga besked av regionen hur man tänker lösa den uppkomna situationen. Det räcker inte med att säga att många intressenter står i kö att ta över Närhälsans verksamhet.

Det är också viktigt att en kommunikation sker regelbundet från Västra Götalandsregionen om hur processen fortlöper. För det är inte bara de 6 147 personer som är listade på Närhälsan som kommer drabbas och påverkas av en nedläggning utan beslutet påverkar hela kommunen.

Det är också viktigt att betona vikten av att värna om Balderkliniken, som inte omfattas av något nedläggningsbeslut.

Samtidigt ska det inte få bli så, Kenneth, att vi åmålsbor måste åka i väg till annan ort för att få tillgång till primärvård.

Michael Karlsson (S), kommunalråd

Ewa Arvidsson (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden

Svar till Kenneth Karlin, om Närhälsan: De frågor du ställer till oss är oerhört viktigt att få svar på. Men det är inte vi som kan svara på dem, utan det är helt och hållet Västra Götalands regionens förtroendevalda som kan och ska svara på dem.

Vi kan bara konstatera att många frågor i och med beskedet från primärvårdsstyrelsen torsdag 19 november fortfarande är obesvarade. Representanter från Åmåls kommun och representanter för föreningslivet kommer träffa primärvårdens presidium i dag tisdag. Där kommer självfallet många frågor ställas, bland annat det du funderar på, Kenneth. Vi kommer också kräva tydliga besked av regionen hur man tänker lösa den uppkomna situationen. Det räcker inte med att säga att många intressenter står i kö att ta över Närhälsans verksamhet.

Det är också viktigt att en kommunikation sker regelbundet från Västra Götalandsregionen om hur processen fortlöper. För det är inte bara de 6 147 personer som är listade på Närhälsan som kommer drabbas och påverkas av en nedläggning utan beslutet påverkar hela kommunen.

Det är också viktigt att betona vikten av att värna om Balderkliniken, som inte omfattas av något nedläggningsbeslut.

Samtidigt ska det inte få bli så, Kenneth, att vi åmålsbor måste åka i väg till annan ort för att få tillgång till primärvård.

Michael Karlsson (S), kommunalråd

Ewa Arvidsson (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.