2015-11-21 06:00

2015-11-21 06:00

Vårdcentralen får inte läggas ned

BESTÖRT F.D. ÅMÅLSBO: Regionen måste ta sitt ansvar

Drastiskt

Läser bestört att Västra Götalandsregionen planerar att lägga ner vårdcentralen i Åmål. Kvar blir då den privata, och utmärkta Balderkliniken.

Men, jag undrar, borde inte regionen ha ett ansvar för att alla invånare i och runt våra landsbygdskommuner får adekvat vård! 12 567 personer bor i kommunen (Wikipedia 2015-09-30).

Om skälet nu är dålig ekonomi och rekryteringssvårigheter, så precis som i så många andra fall inom samhällsservice och välfärd, kanske man borde studera de privata aktörerna som ofta med mindre resurser är effektivare och med samma ekonomiska intäktsförutsättningar kan få verksamheten att gå ihop med mindre stressad personal och mer nöjda patienter innan man tar till så här drastiska beslut.

Eftersom jag numera bor i Frankrike blir jag inte direkt berörd av det planerade beslutet, men min släkt och mina vänner blir det. Och en dag vill jag nog återkomma och då är jag lite äldre, har sannolikt fler krämpor och kan behöva en vårdcentral som är tillgänglig med kort varsel och utan dyr och omständlig färdtjänst till Karlstad.

Tillsammans med övriga invånare hoppas jag verkligen att regionen tar sitt ansvar och fortsätter att driva Vårdcentral i Åmål. Alternativet är inte nedläggning, kanske en ny privat aktör i så fall kan äntra scenen och göra livet lättare för invånarna.

Läser bestört att Västra Götalandsregionen planerar att lägga ner vårdcentralen i Åmål. Kvar blir då den privata, och utmärkta Balderkliniken.

Men, jag undrar, borde inte regionen ha ett ansvar för att alla invånare i och runt våra landsbygdskommuner får adekvat vård! 12 567 personer bor i kommunen (Wikipedia 2015-09-30).

Om skälet nu är dålig ekonomi och rekryteringssvårigheter, så precis som i så många andra fall inom samhällsservice och välfärd, kanske man borde studera de privata aktörerna som ofta med mindre resurser är effektivare och med samma ekonomiska intäktsförutsättningar kan få verksamheten att gå ihop med mindre stressad personal och mer nöjda patienter innan man tar till så här drastiska beslut.

Eftersom jag numera bor i Frankrike blir jag inte direkt berörd av det planerade beslutet, men min släkt och mina vänner blir det. Och en dag vill jag nog återkomma och då är jag lite äldre, har sannolikt fler krämpor och kan behöva en vårdcentral som är tillgänglig med kort varsel och utan dyr och omständlig färdtjänst till Karlstad.

Tillsammans med övriga invånare hoppas jag verkligen att regionen tar sitt ansvar och fortsätter att driva Vårdcentral i Åmål. Alternativet är inte nedläggning, kanske en ny privat aktör i så fall kan äntra scenen och göra livet lättare för invånarna.

  • Lars W Karlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.