2015-10-27 06:00

2015-10-27 06:00

Personalen inte informerad om flytt

SKOLAN: Vart flyttas Björken?

Förskolan

Man kan tydligt se i artikeln om storskolan i PD den 22/10 att den är partiskt skriven av en idrottsintresserad man. Rubriken är ”Rösvallen måste flytta”. Jo, men i förslaget får de en ny fotbollsplan. Den kommunala ur och skur-förskolan är också flyttad enligt förslaget, men vart är det ingen som vet! Det stå bara till Örnäs men den verksamhet som ”Ur och skur” bedriver passar inte in på en ”vanlig” förskolegård. Detta nämns inte ens i PD:s artikel.

Tilläggas kan också att varken berörd pesonal eller föräldrar är informerade om denna eventuella flytt.

Förälder på Björken

Man kan tydligt se i artikeln om storskolan i PD den 22/10 att den är partiskt skriven av en idrottsintresserad man. Rubriken är ”Rösvallen måste flytta”. Jo, men i förslaget får de en ny fotbollsplan. Den kommunala ur och skur-förskolan är också flyttad enligt förslaget, men vart är det ingen som vet! Det stå bara till Örnäs men den verksamhet som ”Ur och skur” bedriver passar inte in på en ”vanlig” förskolegård. Detta nämns inte ens i PD:s artikel.

Tilläggas kan också att varken berörd pesonal eller föräldrar är informerade om denna eventuella flytt.

Förälder på Björken

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.