2015-10-01 06:00

2015-10-01 06:00

Volontärer behövs – även i Åmål

FLYKTINGSITUATIONEN STYRELSEN FÖR ÅMÅLS RK-KRETS: Så kan privatpersoner hjälpa till

Dessa dagar har det varit fantastiskt att se hur människor överallt engagerar sig för att underlätta tillvaron för de tusentals som nu söker en ny framtid i Europa. Vi har sett hur frivilliga skänker mat och kläder och tar emot nyanlända i städer som Malmö, Göteborg och Stockholm. Även vi på Röda korset i Åmål har fått frågor från privatpersoner om hur man kan hjälpa flyktingar här.

Låt oss först konstatera att Åmål inte är någon första destination för asylsökande. De människor som kommer hit har ofta fått en adress här och får månadsvis utbetalningar från Migrationsverket. Andra har sökt sig hit därför att de har släkt eller vänner som funnit sig tillrätta i vår stad, och nu vill de också ha en bostad och komma igång med sina nya liv här. Endast undantagsvis har människor som kommer till Åmål akuta behov av hjälp med kläder och mat. Men situationen kan förstås ändra sig framöver.

Låt oss också konstatera att de flyktingar som lyckats ta sig till Sverige har dragit en rejäl vinstlott! Väl här är man i trygghet och har medel till livets nödtorft. Den verkliga nöden finns i krigszonerna i Mellanöstern och Afrika och i de enorma lägren i grannländerna. Där finns också mångdubbelt fler flyktingar än den lilla bråkdel som tagit sig över till Europa.

Det perspektivet vill vi i Röda Korset hålla fast vid. Genom att till exempel sälja kläder till ett billigt men rimligt second-handpris skapas ett överskott som vi skickar till krigs- eller katastrofområden. I Åmål har vi i år redan kunnat skicka iväg 170 000 kronor. Det är inga småsummor alltså, och pengarna blir ännu mer värda när förnödenheterna upphandlas lokalt nära krisområdet. Det känns oerhört bra att kunna bidra, det upplever inte minst flyktingar som handlar hos oss.

Och visst finns det behov av volontärer även här i Åmål!

I frågor som rör Röda Korset är du alltid välkommen att prata med oss i Kupan så ser vi till att du får kontakt med rätt person.

Ingrid Hagekull

Dessa dagar har det varit fantastiskt att se hur människor överallt engagerar sig för att underlätta tillvaron för de tusentals som nu söker en ny framtid i Europa. Vi har sett hur frivilliga skänker mat och kläder och tar emot nyanlända i städer som Malmö, Göteborg och Stockholm. Även vi på Röda korset i Åmål har fått frågor från privatpersoner om hur man kan hjälpa flyktingar här.

Låt oss först konstatera att Åmål inte är någon första destination för asylsökande. De människor som kommer hit har ofta fått en adress här och får månadsvis utbetalningar från Migrationsverket. Andra har sökt sig hit därför att de har släkt eller vänner som funnit sig tillrätta i vår stad, och nu vill de också ha en bostad och komma igång med sina nya liv här. Endast undantagsvis har människor som kommer till Åmål akuta behov av hjälp med kläder och mat. Men situationen kan förstås ändra sig framöver.

Låt oss också konstatera att de flyktingar som lyckats ta sig till Sverige har dragit en rejäl vinstlott! Väl här är man i trygghet och har medel till livets nödtorft. Den verkliga nöden finns i krigszonerna i Mellanöstern och Afrika och i de enorma lägren i grannländerna. Där finns också mångdubbelt fler flyktingar än den lilla bråkdel som tagit sig över till Europa.

Det perspektivet vill vi i Röda Korset hålla fast vid. Genom att till exempel sälja kläder till ett billigt men rimligt second-handpris skapas ett överskott som vi skickar till krigs- eller katastrofområden. I Åmål har vi i år redan kunnat skicka iväg 170 000 kronor. Det är inga småsummor alltså, och pengarna blir ännu mer värda när förnödenheterna upphandlas lokalt nära krisområdet. Det känns oerhört bra att kunna bidra, det upplever inte minst flyktingar som handlar hos oss.

Och visst finns det behov av volontärer även här i Åmål!

I frågor som rör Röda Korset är du alltid välkommen att prata med oss i Kupan så ser vi till att du får kontakt med rätt person.

Ingrid Hagekull

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.