2015-09-29 06:00

2015-09-29 06:00

Gör Seaside till förskola

ALTERNATIV

Ekonomiskt

Förskoleverksamheten växer och växer ur befintliga lokaler. Det finns tankar om att uppdra åt Åkab att bygga en ny förskola. Kanske den naturliga handlingsplanen, men kan det finnas andra alternativ?

För någon tid sedan inköpte kommunen genom Åkab den fastighet som vanligtvis kallas Seaside. Någon verksamhet i fastigheten har det ännu inte beslutats om.

Ganska lätt kan anpassning ske för förskola. Hyreskostnaden för barn- och utbildningsförvaltningen bör bli rimlig med hänsyn till att kommunen redan gjort en stor ekonomisk insats. Trots det centrala läget är trafiken begränsad och tomten medger uteverksamhet. Parkeringar finns för personal och föräldrar som lämnar och hämtar barnen. Byggnaden innehåller stora ytor som lätt anpassas liksom kök, toaletter och omklädningsrum.

Ekonomiskt, snabbt, välbeläget – vad mer kan man begära för att starta förskola? Om det behovet minskar om ett antal år finns alla möjligheter att starta annan verksamhet.

Från ord till handling borde vara en kort väg.


Jan-Eric Thorin (FP)

Håkan Sandberg (FP)

Thomas Olsson (FP)

Klas Häggström (FP)

Förskoleverksamheten växer och växer ur befintliga lokaler. Det finns tankar om att uppdra åt Åkab att bygga en ny förskola. Kanske den naturliga handlingsplanen, men kan det finnas andra alternativ?

För någon tid sedan inköpte kommunen genom Åkab den fastighet som vanligtvis kallas Seaside. Någon verksamhet i fastigheten har det ännu inte beslutats om.

Ganska lätt kan anpassning ske för förskola. Hyreskostnaden för barn- och utbildningsförvaltningen bör bli rimlig med hänsyn till att kommunen redan gjort en stor ekonomisk insats. Trots det centrala läget är trafiken begränsad och tomten medger uteverksamhet. Parkeringar finns för personal och föräldrar som lämnar och hämtar barnen. Byggnaden innehåller stora ytor som lätt anpassas liksom kök, toaletter och omklädningsrum.

Ekonomiskt, snabbt, välbeläget – vad mer kan man begära för att starta förskola? Om det behovet minskar om ett antal år finns alla möjligheter att starta annan verksamhet.

Från ord till handling borde vara en kort väg.


Jan-Eric Thorin (FP)

Håkan Sandberg (FP)

Thomas Olsson (FP)

Klas Häggström (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.