2015-09-23 06:00

2015-09-23 06:00

Talsyntes ska finnas i hissarna på trygghetsboende

ÅMÅLSGÅRDEN

Att hitta rätt och veta var man är, det vill alla och som synskadad kan man leva ett normalt liv med de hjälpmedel som finns. Att vara blind är ett svårt handikapp och man kan tycka att på ett trygghetsboende ska det finnas talsyntes i hissarna.

Enligt Boverket framgår det att en synskadad ska kunna orientera sig i hissen. Men Åkab som är hyresvärd anser att det inte finns något att anmärka på. Åmålsgården erbjuder de boende trygghet och bra miljö. Men synskadande måste använda hissar utan talsynter.

Margita

Att hitta rätt och veta var man är, det vill alla och som synskadad kan man leva ett normalt liv med de hjälpmedel som finns. Att vara blind är ett svårt handikapp och man kan tycka att på ett trygghetsboende ska det finnas talsyntes i hissarna.

Enligt Boverket framgår det att en synskadad ska kunna orientera sig i hissen. Men Åkab som är hyresvärd anser att det inte finns något att anmärka på. Åmålsgården erbjuder de boende trygghet och bra miljö. Men synskadande måste använda hissar utan talsynter.

Margita

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.