2015-09-23 06:00

2015-09-24 16:51

Skippa slöja på kommunens skylt

JÄMSTÄLLDHET: Vilket budskap sänder vi till våra barn?

Angående Åmåls nya välkomstskylt vid södra infarten. Bra, Åmåls kommun att ni visar på mångfald, men skippa förtrycket. Användande av slöja är inte ett fritt val utan något som är påtvingat flickor och kvinnor pga religion och kultur. Kvinnor ska dölja sitt hår och sin kropp för att vara ärbara.

Vilket är männens ansvar? Vad är det för budskap vi sänder våra barn, flickor och pojkar, när kvinnor och män inte lever på samma villkor? Jag väljer att inte gå genom en mörk park på natten, men det innebär inte att det är rätt. Som kvinna ska jag inte behöva oroas över att bli våldtagen, oavsett vilka kläder jag har eller vart jag går.

Sverige är inte så jämställt som vi vill verka ibland. Men vi behöver ju inte gå bakåt när vi kan gå framåt. Detta är särskilt viktigt när vi välkomnar flyktingar som levt i en annan kultur där männen har ett högre värde. Vi måste visa att i Sverige strävar vi åtminstone mot jämställdhet, att kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter.

Så när även män bär slöja och heltäckande kläder så kan vi börja diskutera jämställdhet.

För övrigt så trodde jag att staten och kyrkan hade separerat och då rimmar det väl illa med religiösa symboler på kommunens välkomstskylt.

Åmåls nya slogan till turister och nyanlända: Välkommen till Åmål, förtrycket fortsätter här.


Ja till mångfald, nej till förtryck

Angående Åmåls nya välkomstskylt vid södra infarten. Bra, Åmåls kommun att ni visar på mångfald, men skippa förtrycket. Användande av slöja är inte ett fritt val utan något som är påtvingat flickor och kvinnor pga religion och kultur. Kvinnor ska dölja sitt hår och sin kropp för att vara ärbara.

Vilket är männens ansvar? Vad är det för budskap vi sänder våra barn, flickor och pojkar, när kvinnor och män inte lever på samma villkor? Jag väljer att inte gå genom en mörk park på natten, men det innebär inte att det är rätt. Som kvinna ska jag inte behöva oroas över att bli våldtagen, oavsett vilka kläder jag har eller vart jag går.

Sverige är inte så jämställt som vi vill verka ibland. Men vi behöver ju inte gå bakåt när vi kan gå framåt. Detta är särskilt viktigt när vi välkomnar flyktingar som levt i en annan kultur där männen har ett högre värde. Vi måste visa att i Sverige strävar vi åtminstone mot jämställdhet, att kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter.

Så när även män bär slöja och heltäckande kläder så kan vi börja diskutera jämställdhet.

För övrigt så trodde jag att staten och kyrkan hade separerat och då rimmar det väl illa med religiösa symboler på kommunens välkomstskylt.

Åmåls nya slogan till turister och nyanlända: Välkommen till Åmål, förtrycket fortsätter här.


Ja till mångfald, nej till förtryck

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.