2015-09-23 06:00

2015-09-23 10:48

Buss behövs mellan Åmål och Mellerud

KOLLEKTIVTRAFIK

Brister

De som bor mellan Mellerud och Åmål har inte någon fungerande kollektivtrafik på lördag och söndag. Vi vänsterpartister har i regionfullmäktige frågat om en busslinje mellan Mellerud och Åmål på helgerna. Kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick är miljöpartist och hör till regionens blågröna ledning. Hon vill inte inrätta någon sådan busslinje, då det inte finns tillräckligt många presumtiva resenärer.

Det finns flera exempel på brister i kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen. Det har skett en snabb förändring genom att busslinjer dras in med motiveringen att de resande är för få. De som ändå behöver resa drabbas. Ett exempel är busstrafiken mellan Mellerud och Åmål på helgerna, längs med E 45. Där finns en avgång per dag via Bengtsfors och en tur nattetid som kan beställas. Tåget Karlstad- Göteborg passerar, men stoppar bara i tätorterna Åmål och Mellerud, och det behöver finnas en buss som ansluter.

Vänsterpartiet vill ha linjetrafik i första hand och i andra hand fler turer inom Närtrafiken. Generösare regler behövs för Närtrafiken och anropsstyrd trafik.

Egon Frid (v), Vara

Ledamot i kollektivtrafiknämnden

Annette Ternstedt (v) Bengtsfors

Ledamot i regionfullmäktige

De som bor mellan Mellerud och Åmål har inte någon fungerande kollektivtrafik på lördag och söndag. Vi vänsterpartister har i regionfullmäktige frågat om en busslinje mellan Mellerud och Åmål på helgerna. Kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick är miljöpartist och hör till regionens blågröna ledning. Hon vill inte inrätta någon sådan busslinje, då det inte finns tillräckligt många presumtiva resenärer.

Det finns flera exempel på brister i kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen. Det har skett en snabb förändring genom att busslinjer dras in med motiveringen att de resande är för få. De som ändå behöver resa drabbas. Ett exempel är busstrafiken mellan Mellerud och Åmål på helgerna, längs med E 45. Där finns en avgång per dag via Bengtsfors och en tur nattetid som kan beställas. Tåget Karlstad- Göteborg passerar, men stoppar bara i tätorterna Åmål och Mellerud, och det behöver finnas en buss som ansluter.

Vänsterpartiet vill ha linjetrafik i första hand och i andra hand fler turer inom Närtrafiken. Generösare regler behövs för Närtrafiken och anropsstyrd trafik.

Egon Frid (v), Vara

Ledamot i kollektivtrafiknämnden

Annette Ternstedt (v) Bengtsfors

Ledamot i regionfullmäktige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.