2015-09-15 06:00

2015-09-15 06:00

Vi behöver en ny plan för södra hamnplan

OACCEPTABELT: Under vinjetten: PD-insändare

Medborgarförslag

Det har snart gått tre månader och ingenting händer. Åmåls kommun köpte i somras fastigheten som omnämns med namnet Seaside. Av köpeavtalet kunde man få förhoppningen att någon slags verksamhet skulle kunnat starta där omgående och varit till nytta under till exempel bluesfesten. Men så blev inte fallet.

För fem år sedan fanns ett förslag om utvecklingsplan över hur man genom en medborgardialog och ett antal olika intressenter skulle kunna utveckla området södra hamnplan med bland annat Seaside, hembygdsmuseet, Kulturmagasinet och Marinan.Trots att Statens konstråd visade stort intresse för detta och anslog cirka 1,2 miljoner till stöd, så gick projektet den gången om intet.

Jag har nu fått indikationer på att Statens konstråd fortfarande har intresse av att bistå Åmåls kommun med att utveckla området. Samtidigt har läget nu blivit ett annat med tanke på fastighetsinköp och att en del åtgärder gjorts eller är inaktuella.

Nu blir det ett medborgarförslag för att se till att det tas nya tag. Vi behöver omgående få till stånd en ny reviderad projektansökan med en ny tänkt medborgardialog med de nya förutsättningarna som finns nu. Allt för att ta fram en så bra användning som möjligt av området södra hamnplan. Det är inte acceptabelt att majoriteten (S + Mp + V) låter tiden gå med de kostnader som finns nu.

Signatur: Lisbeth Vestlund (Fp)

Det har snart gått tre månader och ingenting händer. Åmåls kommun köpte i somras fastigheten som omnämns med namnet Seaside. Av köpeavtalet kunde man få förhoppningen att någon slags verksamhet skulle kunnat starta där omgående och varit till nytta under till exempel bluesfesten. Men så blev inte fallet.

För fem år sedan fanns ett förslag om utvecklingsplan över hur man genom en medborgardialog och ett antal olika intressenter skulle kunna utveckla området södra hamnplan med bland annat Seaside, hembygdsmuseet, Kulturmagasinet och Marinan.Trots att Statens konstråd visade stort intresse för detta och anslog cirka 1,2 miljoner till stöd, så gick projektet den gången om intet.

Jag har nu fått indikationer på att Statens konstråd fortfarande har intresse av att bistå Åmåls kommun med att utveckla området. Samtidigt har läget nu blivit ett annat med tanke på fastighetsinköp och att en del åtgärder gjorts eller är inaktuella.

Nu blir det ett medborgarförslag för att se till att det tas nya tag. Vi behöver omgående få till stånd en ny reviderad projektansökan med en ny tänkt medborgardialog med de nya förutsättningarna som finns nu. Allt för att ta fram en så bra användning som möjligt av området södra hamnplan. Det är inte acceptabelt att majoriteten (S + Mp + V) låter tiden gå med de kostnader som finns nu.

Signatur: Lisbeth Vestlund (Fp)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.