2015-09-11 06:00

2015-09-11 06:00

Hammaren och skäran saknas på Åmåls kommunflagga

KOMMUNFLAGGAN

Åmåls kommunflagga har bytt färg. Nu är den röda fanan hissad på stången över stadshusets entré. Åmåls kommunvapen framtäder mot dunkelt röd botten, för säkerhets skull med tilläggstexten ”Åmåls kommun”. Dock saknas hammaren och skäran.

Ett tag trodde jag att fackförbundet Kommunal gjort kupp och störtat kommunalrådet.

Men det kan vara betydligt värre än så: folk med klent omdöme tycks härja i korridorer och kontor.

Hur går sånt till?

Antagligen är det någon som förläst sig på anvisningarna i den av falurött präglade manualen om Åmåls kommuns så kallade grafiska profil och dragit slutsatsen, att det nog skulle kunna vara både lämpligt och käckt att byta från vitt till rött också på de officiella kommunflaggorna/fanorna/standaren.

Men hur lättvindig och lättsinning får man vara med den sortens offentliga och heraldiska symboler?

Kan vi den dag vi tycker att svenska flaggan är trist skifta färg på den också? Blått kors på gul botten, kanske? Eller varför inte Stars and Stripes, fast i gult och blått? 25 stjärnor för landskapen, 24 ränder för länen.

Och vad händer den dag då Åmåls kommunpolitiker i framtiden får för sig att den nuvarande grafiska profilen är trist och att det faktiskt finns andra färger som är käckare än den röda? Byter vi kulör på kommunflaggan en gång till? Till grönt, blått eller rent av brunt?

Någon ordning måste väl ändå råda. Och någonstans i kommunens alla pärmar måste det väl finnas någon sorts reglemente för i vilken omgivning kommunvapnet skall placeras och hur kommunflaggan skall se ut.

Finns det inga bestämmelser – se då till att skaffa bestämmelser som gäller över tid. Så att inte godtycke får råda också nästa gång flaggan behöver bytas.

Senast fick ju den färggranna Pride-flaggan hänga på stadshusets flaggstång, som tillfällig ersättning för den av väder och vind trådslitna vita kommunflaggan. Prides flaggor, symboler för den med bokstaven ”i” (för ”intersex”) utökade hbtq-rörelsen, hänger fortfarande på stängerna utanför stadsbiblioteket och på udden vid inre hamnen.

Jag kan förstå den goda tanken. Men i brist på lämpliga flaggor att hissa till ära för allmänmänskliga värden, när den kommunala flaggan är utsliten: Varför inte använda FN-flaggan?

10 december 1948 fastställde FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, ”eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som upprört mänsklighetens samvete”.

Själva syftet med bildandet av FN var att skapa en värld där människor ”åtnjuter frihet från fruktan”. Det präglar också portalparagrafen: Var och en är berättigad till alla de rättigheter som uttalas i FN-deklarationen, ”utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt”.

Kort och gott: Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Så varför inte hissa FN-flaggan utanför stadsbiblioteket och i hamnen. Inte lika opportunt och modernt som att flagga för Pride, kanske.

Men FN:s flagga är inget dåligt allomfattande alternativ. Dessutom ett logiskt komplement till flaggorna för Sverige och Europeiska Unionen. Åmål i Sverige, Europa och världen.

Men Åmål har kanske gått ur FN. Också.

Ett tag trodde jag att fackförbundet Kommunal gjort kupp och störtat kommunalrådet.

Men det kan vara betydligt värre än så: folk med klent omdöme tycks härja i korridorer och kontor.

Hur går sånt till?

Antagligen är det någon som förläst sig på anvisningarna i den av falurött präglade manualen om Åmåls kommuns så kallade grafiska profil och dragit slutsatsen, att det nog skulle kunna vara både lämpligt och käckt att byta från vitt till rött också på de officiella kommunflaggorna/fanorna/standaren.

Men hur lättvindig och lättsinning får man vara med den sortens offentliga och heraldiska symboler?

Kan vi den dag vi tycker att svenska flaggan är trist skifta färg på den också? Blått kors på gul botten, kanske? Eller varför inte Stars and Stripes, fast i gult och blått? 25 stjärnor för landskapen, 24 ränder för länen.

Och vad händer den dag då Åmåls kommunpolitiker i framtiden får för sig att den nuvarande grafiska profilen är trist och att det faktiskt finns andra färger som är käckare än den röda? Byter vi kulör på kommunflaggan en gång till? Till grönt, blått eller rent av brunt?

Någon ordning måste väl ändå råda. Och någonstans i kommunens alla pärmar måste det väl finnas någon sorts reglemente för i vilken omgivning kommunvapnet skall placeras och hur kommunflaggan skall se ut.

Finns det inga bestämmelser – se då till att skaffa bestämmelser som gäller över tid. Så att inte godtycke får råda också nästa gång flaggan behöver bytas.

Senast fick ju den färggranna Pride-flaggan hänga på stadshusets flaggstång, som tillfällig ersättning för den av väder och vind trådslitna vita kommunflaggan. Prides flaggor, symboler för den med bokstaven ”i” (för ”intersex”) utökade hbtq-rörelsen, hänger fortfarande på stängerna utanför stadsbiblioteket och på udden vid inre hamnen.

Jag kan förstå den goda tanken. Men i brist på lämpliga flaggor att hissa till ära för allmänmänskliga värden, när den kommunala flaggan är utsliten: Varför inte använda FN-flaggan?

10 december 1948 fastställde FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, ”eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som upprört mänsklighetens samvete”.

Själva syftet med bildandet av FN var att skapa en värld där människor ”åtnjuter frihet från fruktan”. Det präglar också portalparagrafen: Var och en är berättigad till alla de rättigheter som uttalas i FN-deklarationen, ”utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt”.

Kort och gott: Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Så varför inte hissa FN-flaggan utanför stadsbiblioteket och i hamnen. Inte lika opportunt och modernt som att flagga för Pride, kanske.

Men FN:s flagga är inget dåligt allomfattande alternativ. Dessutom ett logiskt komplement till flaggorna för Sverige och Europeiska Unionen. Åmål i Sverige, Europa och världen.

Men Åmål har kanske gått ur FN. Också.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.