2015-09-10 06:00

2015-09-10 06:00

Industri – inget för Åmål

UTBILDNING: Lämnar TeknikcollegeTomten på loftet

Konsekvenser

Det som sker stort, bör helst ske i smyg.

I den andan har barn- och utbildningsnämnden bestämt, att Åmåls kommun skall lämna samarbetet med industrin, arbetsgivarorganisationer och industrifack samt Säffle kommun inom ramen för Teknikcollege Värmland.

Teknikcollege är inget lokalt eller ens regionalt påhitt, utan ett riksomfattande initiativ och en organisation som innebär kvalitetscertifiering av gymnasieskolans teknik- och industriutbildning. Syftet är att ge eleverna bästa tänkbara förutsättningar för anställning efter avslutad skola eller fortsatta studier.

I Åmål och Säffle har industriföretagens ledare visat ett betydande engagemang, bland annat genom att ställa praktikplatser på företagen till förfogande, bidra till studieresor och varje år belöna gymnasieelever i båda kommuerna med stipendier.

Men nu har barn- och utbildningsnämnden valt att lämna i Teknikcollege, vilket enligt nämndens ordförande Olle Eriksson (S) är ett beslut som är förankrat inom såväl majoritet som opposition, där önskemål finns om en utveckling av teknikprogram, naturvetenskapsprogram och industriprogram vid Karlbergsgymnasiet.

Barn- och utbildningsnämnden skall hädanefter och med andra ord koka soppan på egen spik och spis.

Konsekvensen av att Karlbergsgymnasiet från och med läsåret 2015/2016 tillåtits att starta teknikprogrammet blir således att Åmål lämnar samarbetet inom ramen för Teknikcollege. Detta, har Olle Eriksson låtit meddela Teknikcollege Värmland, är ett beslut som Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden inte kommer att ändra på.

Och så tillägger Eriksson: Barn och utbildningsnämnden är fullt införstådd med vilka konsekvenser detta får för Teknikcollege.

Själv tror jag inte för ett ögonblick på det senare. Kan nämnden överhuvudtaget vara informerad om konsekvenserna? Eller sov nämndens ledamöter när eventuell information lämnades?

Och vad säger i så fall det lokala näringslivets beskyddare, kommunalrådet Michael Karlsson (S); han som i två om inte tre motioner under sin tid som oppositionspolitiker mångordigt, ihärdigt och på det allra bestämdaste rekommenderade kommunfullmäktige att samarbeta med industriföretag och fackförbund om just Teknikcollege.

Har Karlsson redan tappat intresset?

Kom inte och säg att Teknikcollege spelat ut sin roll. Och kom för allt i världen inte dragandes med något om att också verkstadsindustrin spelat ut sin roll.

Det som sker stort, bör helst ske i smyg.

I den andan har barn- och utbildningsnämnden bestämt, att Åmåls kommun skall lämna samarbetet med industrin, arbetsgivarorganisationer och industrifack samt Säffle kommun inom ramen för Teknikcollege Värmland.

Teknikcollege är inget lokalt eller ens regionalt påhitt, utan ett riksomfattande initiativ och en organisation som innebär kvalitetscertifiering av gymnasieskolans teknik- och industriutbildning. Syftet är att ge eleverna bästa tänkbara förutsättningar för anställning efter avslutad skola eller fortsatta studier.

I Åmål och Säffle har industriföretagens ledare visat ett betydande engagemang, bland annat genom att ställa praktikplatser på företagen till förfogande, bidra till studieresor och varje år belöna gymnasieelever i båda kommuerna med stipendier.

Men nu har barn- och utbildningsnämnden valt att lämna i Teknikcollege, vilket enligt nämndens ordförande Olle Eriksson (S) är ett beslut som är förankrat inom såväl majoritet som opposition, där önskemål finns om en utveckling av teknikprogram, naturvetenskapsprogram och industriprogram vid Karlbergsgymnasiet.

Barn- och utbildningsnämnden skall hädanefter och med andra ord koka soppan på egen spik och spis.

Konsekvensen av att Karlbergsgymnasiet från och med läsåret 2015/2016 tillåtits att starta teknikprogrammet blir således att Åmål lämnar samarbetet inom ramen för Teknikcollege. Detta, har Olle Eriksson låtit meddela Teknikcollege Värmland, är ett beslut som Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden inte kommer att ändra på.

Och så tillägger Eriksson: Barn och utbildningsnämnden är fullt införstådd med vilka konsekvenser detta får för Teknikcollege.

Själv tror jag inte för ett ögonblick på det senare. Kan nämnden överhuvudtaget vara informerad om konsekvenserna? Eller sov nämndens ledamöter när eventuell information lämnades?

Och vad säger i så fall det lokala näringslivets beskyddare, kommunalrådet Michael Karlsson (S); han som i två om inte tre motioner under sin tid som oppositionspolitiker mångordigt, ihärdigt och på det allra bestämdaste rekommenderade kommunfullmäktige att samarbeta med industriföretag och fackförbund om just Teknikcollege.

Har Karlsson redan tappat intresset?

Kom inte och säg att Teknikcollege spelat ut sin roll. Och kom för allt i världen inte dragandes med något om att också verkstadsindustrin spelat ut sin roll.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.