2015-09-09 06:00

2015-09-09 09:57

Båt-tunnel kanske kan locka turister

DIKEN: OBS! Vinjett: PD-insändareSignatur: Björn Arén

Vänern

När vi flyttade in i Edsleskog kom jag i samspråk med grannen om ett dike. Grannen var inte heller imponerad och förklarade att vatten sällan rinner uppåt, så jag tog mig friheten att lägga igen diket för att snygga till området eftersom det inte hade någon funktion.

När sen en kommunalbetald grävmaskin dök upp för att öppna diket igen, frågade jag maskinisterna om de trodde att vatten nu skulle börja att rinna uppför backen i det upprensade diket. Det trodde de inte och eftersom diket saknade både avrinning och funktion, så fick det vara.

Nu är det prat om ett större dike; en riktig kanal mellan Vänersborg och Uddevalla, där en geolog Lindqvist har fått med sig Värmlands fastighetsägare på att få till en utredning. Detta för att få ett utlopp för överflödigt Vänervatten och dessutom få bättra på sjöfarten.

Tillsammans med Ingvar Sjöholm besökte jag biblioteket och där tittade vi på kartor som visade att det var ett ganska högt område som vår meningsfrände, Lindqvist; hade tänkt att bryta igenom med den där kanalen. Ungefär åttio meter djupt skulle man behöva göra kanaldiket om man ville få det att fungera. Att geologen Lindqvist genom ett linjalstreck på en karta, som inte visar vare sig berggrund eller nivåskillnader i terrängen, har lyckats att få med sig fastighetsägarna, det känns fantastiskt (PD:s artikel i tisdags). Sjöholm och jag var i alla fall överens om att kanalen behövs, men att vatten inte av egen kraft kommer att rinna uppför. Därför måste kanaldiket bli väldigt djupt, eller också får man väl komplettera kanalen med en jättestor hävert för att få ut överskottsvattnet. Kanske man rentav bör bygga en båt-tunnel! Det skulle kunna locka turister också.

Jag skänker gärna en flaska champagne till invigningskalaset.

Lycka till!

När vi flyttade in i Edsleskog kom jag i samspråk med grannen om ett dike. Grannen var inte heller imponerad och förklarade att vatten sällan rinner uppåt, så jag tog mig friheten att lägga igen diket för att snygga till området eftersom det inte hade någon funktion.

När sen en kommunalbetald grävmaskin dök upp för att öppna diket igen, frågade jag maskinisterna om de trodde att vatten nu skulle börja att rinna uppför backen i det upprensade diket. Det trodde de inte och eftersom diket saknade både avrinning och funktion, så fick det vara.

Nu är det prat om ett större dike; en riktig kanal mellan Vänersborg och Uddevalla, där en geolog Lindqvist har fått med sig Värmlands fastighetsägare på att få till en utredning. Detta för att få ett utlopp för överflödigt Vänervatten och dessutom få bättra på sjöfarten.

Tillsammans med Ingvar Sjöholm besökte jag biblioteket och där tittade vi på kartor som visade att det var ett ganska högt område som vår meningsfrände, Lindqvist; hade tänkt att bryta igenom med den där kanalen. Ungefär åttio meter djupt skulle man behöva göra kanaldiket om man ville få det att fungera. Att geologen Lindqvist genom ett linjalstreck på en karta, som inte visar vare sig berggrund eller nivåskillnader i terrängen, har lyckats att få med sig fastighetsägarna, det känns fantastiskt (PD:s artikel i tisdags). Sjöholm och jag var i alla fall överens om att kanalen behövs, men att vatten inte av egen kraft kommer att rinna uppför. Därför måste kanaldiket bli väldigt djupt, eller också får man väl komplettera kanalen med en jättestor hävert för att få ut överskottsvattnet. Kanske man rentav bör bygga en båt-tunnel! Det skulle kunna locka turister också.

Jag skänker gärna en flaska champagne till invigningskalaset.

Lycka till!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.